2K Consulting

social1 social2  social4

Dotace a možnosti řešení

Dotace a možností řešení problematiky GDPR

Ve spolupráci s resorty ministerstev ČR a orgány Evropské Komise (Evropský sbor pro ochranu dat) se snažíme hledat možnosti pro získání dotací pro různé cílové skupiny. Dotační možnosti existují přímo v Bruselu, kde po vzoru státu jako Německa a Francie byly právě určité cílové skupiny (veřejná samospráva, výzkumné organizace) finančně podpořeny proto, aby úspěšně mohly realizovat organizační, procesní a technická opatření, které musí implementovat v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.


 

Pro některé cílové skupiny veřejné správy jsou vypsány dotační tituly v rámci výzvy IROP č. 10, které se zaměřují na kybernetickou bezpečnost a také na ochranu osobních údajů.

Na pořízení GDPR technologií tak můžete získat až 90 % nákladů, včetně proškolení zaměstnanců a odborných konzultací.

 

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Organizační složky státu – EU podíl 80,863 %, státní rozpočet 19,137 %, vlastní podíl 0 %
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu – EU podíl 80,863 %, státní rozpočet 19,137 %, vlastní podíl 0 %
 • Státní organizace – EU podíl 80,863 %, státní rozpočet 19,137 %, vlastní podíl 0 %
 • Státní podniky – EU podíl 80,863 %, státní rozpočet 0 %, vlastní podíl 19,137 %
 • Kraje – EU podíl 85 %, státní rozpočet 5 %, vlastní podíl 10 %
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji – EU podíl 85 %, státní rozpočet 5 %, vlastní podíl 10 %
 • Obce (kromě Prahy a jejích částí) – EU podíl 85 %, státní rozpočet 5 %, vlastní podíl 10 %
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí) – EU podíl 85 %, státní rozpočet 0 %, vlastní podíl 15 %

 

Jaká je výše podpory?

​Minimální dotace na projekt: 2 000 000 Kč s DPH

Maximální dotace na projekt: 300 000 000 Kč s DPH

 

Jak získat dotaci?

Podání elektronicky přes IS KP14+ nutnost mít elektronický podpis

 

Naše služby:

 • Vypracování dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 • Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
 • Studie proveditelnosti
 • Průzkum trhu
 • Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
 • Seznam objednávek – přímých nákupů

 

Prezentace ke stažení zde:

Výzva č. 10 – IROP – prezentace pro žadatele

Kybernetická bezpečnost měst a obcí – proč se výzvy zúčastnit? 

 

Využijte možnosti zúčastnit se školení (informace zde) nebo nás kontaktujte s Vaším projektovým záměrem. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (viz kontakty).


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018