2K Consulting

social1 social2  social4

Reference

Vybrané referenční zakázky v oblasti procesního a personálního auditu se zaměřením na ochranu osobních údajů:

Obec Česká Ves

  • procesní a organizační audit připravenosti pro soulad s nařízením GDPR (srpen/ září 2017)

 

Ministerstvo Dopravy ČR

  • zavedení jednotného systému odměňování zaměstnanců
  • regorganizace příspěvkových organizací Ministerstva Dopravy ČR se souladem dodržování ochrany osobních údajů

 

Krajský úřad Pardubického kraje

  • provedení analýzy potřeb kvality poskytování sociálních služeb se souladem dodržení ochrany osobních údajů

 

Česko-arménsko-slovenská obchodní komora

  • zpracování analýzy rizik při nakládání s osobními údaji v oblasti mezinárodního obchodu.

2K Consulting s.r.o. © 2015