2K Consulting

social1 social2  social4

Aktuality

AKTUALITY

Setkání se zástupci místní samosprávy ve Zlínském a Olomouckém kraji

19. září 2017

V souvislosti s problematikou ochrany osobních údajů a s nařízením GDPR, které vstoupí v platnost v květnu 2018, se stále častěji setkáváme v regionech s mylnou informací, že obcím stačí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) a tím je povinnost ve vztahu k nařízení splněna.

Jak upozorňuje Bc. Radek Kubíček, MBA, vedoucí auditor společnosti 2K Consulting s.r.o., celá problematika GDPR se netýká pouze jmenování pověřence na ochranu osobních údajů, ale jedná se o dlouhodobý proces, který začíná realizací procesního, organizačního a IT auditu se zaměřením na zpracování osobních údajů na obecním či městském úřadě a jemu přidružených příspěvkových organizacích (základních a mateřských školách, v knihovnách atd.). Audit slouží ke zjištění stávajícího stavu práce s osobními údaji, jeho výsledkem pak je návrh organizačních a technických opatření, která bude nutné realizovat, přehled předpokládaných nákladů a také časový harmonogram činností pro celý proces zavedení systému ochrany osobních údajů. Vstupní audit je také podmínkou pro získání dotačních titulů na pokrytí nákladů nebo jejich části na implementaci systému ochrany osobních údajů.


Ochrana osobních údajů zcela mění podobu. Dotkne se to nejen všech obcí

18. září 2017 – Svaz měst a obcí ČR

Devět měsíců a 251 dnů zbývá do účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR. Stát se tak má 25. května 2018. Jde o nový evropský právní předpis, který se dotkne celé veřejné správy. Vznikl proto, že podle názoru 80 % lidí v Evropě jsou nedostatečně chráněny osobní údaje, což souvisí s rozvojem moderních technologií. GDPR, které se týká všech orgánů veřejné moci, mimo jiné zavede pozici tzv. pověřence a změní všechny vnitřní předpisy. I to zaznělo na semináři, který v Praze na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uspořádal pobočný spolek Svazu měst a obcí ČR ve spolupráci s DigiKoalicí. Číst více…


Setkání pracovní skupiny k problematice pracovně-právních vztahů a GDPR

 15. září 2017
Bc. Radek Kubíček, MBA, se účastnil jednání pracovní skupiny Spolku pro ochranu osobních údajů z.s. Jednání bylo zaměřené na otázky souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci pracovně-právních vztahů, revize smluv tak, aby tyto souhlasy nebyly jejich součástí nebo omezování přístupu zaměstnanců na sociální sítě a soukromé e-mailové adresy během pracovní doby a na pravidla, která je ve vztahu k Zákoníku práce a k ochraně osobních údajů v sounáležitosti s GDPR upravují.


Radek Kubíček: Osvěta na ZŠ a MŠ je základem úspěchu ke zvládnutí GDPR.

12. září 2017

Bc. Radek Kubíček MBA, odborník na GDPR, vedoucí auditor a člen Asociace Bezpečná škola z.s, pravidelně informuje o problematice v oblasti ochrany osobních údajů na mateřských a základních školách v ČR. Ukazuje se, že osvěta je v těchto organizacích velmi důležitá, protože školám chybí informace. Současně již na některých základních a mateřských školách probíhají první audity kybernetické bezpečnosti. Výsledky těchto šetření ukazují, že bez proškolení zaměstnanců týkající se nakládání s osobními údaji a bez nezbytných technických opatření a IT řešení nemohou tyto subjekty problematiku GPDR zvládnout.


Vnitro v tichosti vydalo manuál pro obce k GDPR: Pověřence musí mít všechny obce!

8. září 2017 – Česká justice

Ministerstvo vnitra vydalo metodický materiál pro obce k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů známé jako GDPR, které má začít platit v květnu 2018. Již příští týden budou v Brně a v Praze zástupci obcí a měst o dopadech nové normy diskutovat. Číst více…

Metodické doporučení Ministerstva vnitra pro obce je ve formátu PDF k dispozici např. zde.


Největší strašák dnešní doby se skrývá pod zkratkou GDPR

7. září 2017 – Lupa.cz

Kdyby čtyřpísmenné zkratky měly geny, měly by šroubovice plné zakódovaného strachu. Největším strašákem dneška se zdá být GDPR. Číst více…


GDPR změní praxi i v trestní a soudní oblasti

25. srpna 2017 – Ekonomický deník

Změna pravidel v souvislosti s novou, přísnější, úpravou ochrany osobních dat kvůli přijetí evropského směrnice o GDPR, čeká i policisty, soudce a státní zástupce. Data, která shromažďují by měla být pod větší kontrolou. Číst více…


 GDPR – pověřenec pro ochranu osobních údajů bude nedostatkové zboží

21. srpna 2017 – Ekonomický deník

Květen 2018 se kvapem blíží. Možná se to zatím nezdá, protože debata se rozjíždí poměrně vlažně, ale v oblasti nakládání s osobními údaji se chystá poměrně zásadní revoluce. V platnost totiž vstoupí Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jinak také známé pod tajemnou zkratkou GDPR. Společně s ní, jak už také informoval Ekonomický deník, vyvstane pro všechny povinné subjekty – a že jich není málo – nová povinnost zavedení funkce tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Číst více…


V České republice hrozí z firem úniky osobních údajů

14. srpna 2017 – iDnes.cz

Téma ochrany osobních údajů nabývá poslední dobou na síle díky do značné míry revoluční legislativě EU, která zvýší ochranu osobních údajů občanů.Řada firem však dosud problematiku GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů: GDPR – z angl. General Data Protection Regulation) a zpřísnění ochrany osobních údajů nezačala řešit, ba co hůř – tisíce firem porušují již legislativu stávající. Číst více…


Miliardový dopad GDPR na obce a města

4. srpna 2017 – Ekonomický deník

Školní jídelny s identifikačními čipy, mateřské a základní školy, pravděpodobně i sportovní a kulturní spolky a další organizace. Ti všichni se budou muset vypořádat s novými pravidly pro ochranu osobních údajů, které do celé EU přináší GDPR. Dopady do rozpočtů měst a obcí budou značné. Číst více…


Nové nařízení v ochraně osobních údajů: zákon tvrdší než EET

22. června 2017 – iDnes.cz

Blíží se zákon tvrdší než EET. I takto někteří odborníci označují do značné míry revoluční legislativu EU, která zvýší ochranu osobních údajů občanů. Nové evropské nařízení, které bylo přijato v dubnu 2016, přináší přísnější pravidla ochrany osobních údajů. Číst více…


GDPR: Setkání se starosty ze Sdružení měst a obcí Jesenicka

22. června 2017

Dne 28. června 2017 proběhlo v jesenickém penzionu Rejvíz setkání zástupců společnosti 2K Consulting s.r.o. s témeř 20 starosty ze Sdružení měst a obcí Jesenicka. Starostové se seznámili s podmínkami vyplývajícími z nového nařízení Evropské unie na ochranu osobních údajů. Číst více…


Přísnější ochrana osobních údajů přinese i vyšší pokuty

3. ledna 2017 – MediaGuru

I české firmy se musí připravit na GDPR – nařízení o ochraně osobních údajů. Hrozí až 20 mil. eur pokuty. Číst více…


2K Consulting s.r.o. © 2015