2K Consulting

social1 social2  social4

Vzdělávání pedagogů


Vzděláváni pedagogů

V oblasti vzdělávání pedagogů se specializujeme na projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj různých oblastí vzdělávání. V rámci vzdělávacích kurzů, se zaměřujeme na tyto oblasti:

  1. rozvoj finanční a spotřebitelské gramotnosti (pro  žáky 2. stupně ZŠ);
  2. rozvoj kariérního  poradenství s exkurzemi ve výrobních podnicích pro ZŠ a SŠ;
  3. kurzy dopravní a environmentální výchovy (pro žáky 1. stupně ZŠ);
  4. právní gramotnost (pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ);
  5. digitální gramotnost;
  6. jazykové vzdělávání v oblasti blended learningu pro ZŠ, SŠ i VŠ;
  7. rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na ZŠ;
  8. přírodovědecká gramotnost na ZŠ;
  9. sociální gramotnost, kompetenčnost, podpora etické výchovy
  10. podpora podnikavosti na ZŠ a ŠŠ

 

Náš realizační tým se podílí také na vytváření následujících dokumentů, které jsou pro kvalitní a smysluplné vzdělávání pedagogů nezbytné:

 

Krajský akční plán
Jedná se o krajský akční plán vzdělávání, který je důležitý pro čerpání finančních prostředků z OP VVV.

MAP
Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Koncepční plán vzdělání 
Navazuje na místní akční plán vzdělávání, zahrnuje i prvky moderní pedagogiky s podmínkou inkluzivního vzdělávání.

 

V naší nabídce jsou také  kurzy akreditované MŠMT v rámci DVPP splňující podmínky vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci OP VVV. Aktuální přehled kurzů je k dispozici zde.

 

Aktuální nabídku kurzů pro Vás právě připravujeme.

 

V případě zájmu o využití našich služeb nebo bližší informace nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky (viz Kontakty) a domluvte si osobní schůzku.


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018