2K Consulting

social1 social2  social4

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další vzdělávací zařízení prostřednictvím internetu.

 

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

 1. Vzdělávací mobilita – KA 1
 2. Strategická partnerství – KA 2
 3. Podpora reforem vzdělávací politiky – KA 3

 

Cílové skupiny :

 1. Základní školy
 2. Střední školy
 3. Vyšší odborné školy
 4. Vysoké školy
 5. Pracovní vzdělávacích institucí (pedagogové)
 6. Sportovní kluby

 

Pokud jste realizovali zahraniční jazykové pobyty v rámci výzvy č. 56 OP VK a máte zájem pokračovat, pak využijte našeho servisu a domluvte si osobní schůzku s projektovým manažerem a ředitelem společnosti (viz Kontakty).

 

Naše nabídka v těchto projektech:

 • Kompletní zpracování žádosti o finanční podporu z veřejných zdrojů nebo jejích dílčích součástí.
 • Propojení se zahraničními školami
 • Pomoc při zajištění zdrojů spolufinancování projektu v případě potřeby
 • Metodický dohled při realizaci projektu
 • Zpracování podkladů pro výběrová řízení a realizace výběrového řízení
 • Účast na pravidelných poradách členů realizačních týmu projektu ( ředitelé, učitelé)
 • Zpracování úvodních, průběžných a závěrečných zpráv monitorujících realizovaný projekt
 • Vytvoření technických , organizačních a dalších věcných podmínek pro realizaci žádostí
 • Vizualizaci dokumentace, grafickou úpravu, tisk, vazbu a kompletaci
 • Kontrola úplnosti a správnosti dokumentace

 

Více informací o samotném projektu Erasmus+ lze získat na stránkách Evropské komise zde.

V případě zájmu o využití našich služeb nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky (viz Kontakty) a domluvte si osobní schůzku.


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018