2K Consulting

social1 social2  social4

Business coaching

Business coaching

Společnost 2K Consulting s.r.o. se v rámci své poradenské činnosti věnuje také vzdělávání. Kromě seminářů a kurzů v oblasti dotačního poradenství, vzdělávání pedagogů či firemního vzděláván nabízíme také Business coaching. Aktuální nabídku kurzů s termíny jejich realizace najdete v sekci Školení a semináře.

 

Co je to koučink?

Koučování obecně je o hledání cest,  výkonnějším a motivovanějším v práci a spokojenějším nejen v práci, ale i v osobním životě. Je to způsob, jak si usnadnit život a dojít do cíle rychleji a jednodušší cestou. Koučování je ale především změna. A to změna k lepšímu.

Filozofií koučování je víra, že každý má obrovský potenciál, který z různých důvodů plně nevyužívá. Koučink koučovanému potom pomáhá odhalit a rozvinout tento svůj potenciál, který může plně využít nejen ve své práci. Nabízíme Vám koučink jako koučink. Není to psychoterapie, kdy si klient řeší svoje problémy z minulosti. Není to poradenství, kdy by klient dostal informace, jak co má dělat (největším expertem je totiž on sám). Hlavní zaměření je na současný stav a na pozitivní změnu do budoucna.

Podstatu koučování velmi příhodně ilustruje následující video:

 

Business coaching

V rámci profesního koučinku můžeme vymezit několik oblastí týkajících se pracovních témat. Manažerský koučink je zaměřen na strategie, vedení lidí, specializuje se na řízení. Výkonostní koučink se zaměřuje na práci s cíli, efektivitu práce, práci s motivací, pomáhá klientovi dosahovat lepších pracovních výsledků. Podnikatelský koučink se specializuje na otázky související s podnikáním. Přínos koučinku je zejména v tom, že klient objevuje, rozvíjí a posiluje svůj vlastní potenciál, získává větší důvěru ve své síly, větší jistotu ve svých rozhodnutích a odvahu přijmout za ně zodpovědnost. Řada firem již objevila koučink jako účinný nástroj rozvoje, který má přínos nejen pro jednotlivce ve firmě, ale také pro firmu jako celek. Kromě individuálního koučinku vám nabízíme i skupinový koučink a spolupráci se zaváděním koučovacího přístupu do systému řízení vaší společnosti či organizace.

 

Důvody, proč si firmy najímají kouče:

  • rozvoj firemních zaměstnanců, jejich talentu a zlepšování jejich výkonu
  • zvýšení motivace zaměstanců
  • zvýšení odpovědnosti a loajality zaměstnanců k firmě
  • efektivnější řízení firmy
  • efektivnější využívání zdrojů – především času a energie
  • optimalizace zisku a navyšování tržeb

 

Náš tým koučů

Koučové, kteří spolupracují s naší společností jsou lidé s dostatečnými životními i profesními zkušenostmi, kteří se neustále rozvíjejí a mohou proto být pro Vaši firmu přínosem. Jsou to profesionálové, kteří absolvovali akreditovaný výcvik koučů a jsou členy některé z českých nebo mezinárodních asociací koučinku (např. International Coaching Federation, Česká asosiace koučů nebo EMCC).

Pro ilustraci, jaký přínos, a to nejen finanční, může mít koučink pro firmu, si můžete přečíst článek jednoho z našich koučů Davida Kryštofa Koučink se musí vyplatit (nejen finančně).

V případě zájmu o Business coaching nebo pro bližší informace o našich koučích nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky (viz Kontakty).


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018