2K Consulting

social1 social2  social4

Audit evropských projektů


Audity evropských projektů

V případě realizace projektů s podporou čerpání ze strukturálních fondů nebo fondu soudržnosti EU je (od určité výše podpory) povinností čerpajícího subjektu provést před ukončením projektu jeho audit. Tato povinnost vyplývá z evropské i české legislativy, do které byla převzata příslušná ustanovení evropských předpisů. Zajištění auditu je starostí čerpající organizace, která je dle platné legislativy pro ověření povinna využít služeb auditora registrovaného v odpovídající organizaci. V České republice se jedná o Komoru auditorů ČR nebo Českou asociaci interních auditorů o.s.
Naše společnost proto nabízí všem subjektům veřejnoprávního i komerčního charakteru provedení auditu projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů.
 
Prováděný audit zahrnuje:

 • kontrolu účetních dokladů u konečného příjemce/konečného uživatele a kontrolu vedení analytických účtů
 • prověření povahy, legálnosti, zaznamenání, schválení a úhrady výdajů
 • posouzení souladu výdajů s vyhrazenými účty a rozpočtem
 • posouzení efektivnosti vynaložených výdajů
 • analýzu propojení analytického účetnictví s finančním účetnictvím
 • ověření případných příjmů projektu
 • prověření, že konečný příjemce žádá (žádal) podporu z veřejných zdrojů pouze na způsobilé výdaje
 • prověření plnění ostatních náležitostí

 
Obsah auditu je zcela v souladu s metodikami pro provádění auditu projektů využívajících dotace v rámci operačních programů pro Českou republiku. Naše společnost si je vědoma důležitosti řádného provedení auditu, a to nejen z důvodu řádného ukončení samotných projektů, ale i pro organizace realizující tyto projekty. Proto k auditu projektů přistupujeme s vědomím nejvyšší odpovědnosti. Každý audit projektu podléhá schválenému harmonogramu a zahrnuje:

 • úvodní jednání – odsouhlasení způsobu provedení auditu, dojednání konkrétních termínů
 • ověření všech skutečností rozhodných pro vydání auditorské zprávy
 • příprava auditorské zprávy a její předání vedení
 • závěrečná prezentace zjištěných skutečností a návrhů na odstranění případných nedostatků

 
 
Na všech jednáních je přítomen auditor, který v případě potřeby bezprostředně upozorní vedení organizace na zjištěné nedostatky s návrhem na jejich odstranění, pokud je to možné. Zákazník si může být jist, že od našich auditorů vždy získá věrný a poctivý obraz čerpání přidělených prostředků a jejich využití.
 
 
V případě zájmu o využití našich služeb nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky (viz Kontakty) a domluvíme se na osobní konzultaci.

 


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018