2K Consulting

social1 social2  social4

OP VVV – šablony – duben 2016

V návaznosti na plánované výzvy by v dubnu 2016 z OP VVV měly být vypsány níže uvedené šablony.

 

Šablony pro MŠ a ZŠ (bez ZŠ speciálních):

1. Personální podpora
1.1. Chůva – personální podpora MŠ
1.2. Školní asistent – personální podpora MŠ a ZŠ
1.3. Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ a ZŠ
1.4. Školní psycholog – personální podpora MŠ a ZŠ
1.5. Sociální pedagog – personální podpora MŠ a ZŠ

Šablony výhradně pro MŠ:

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
2.1. Podpora kvality práce ředitele MŠ – koučování
2.2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – individuální
2.3. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – týmový
2.4. Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
2.5. Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných
2.6. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
3.1. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
3.2. Individualizace vzdělávání v MŠ
3.3. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Šablony výhradně pro ZŠ (bez ZŠ speciálních):

4. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
4.1. CLIL ve výuce na ZŠ
4.2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (i zaměřené na inkluzi) – DVPP v rozsahu
4.3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 40 hodin
4.4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 40
4.5. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 60 hodin
4.6. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 60
4.7. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin
4.8. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80
4.9. Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné spolupráce pedagogů ZŠ –
4.10. Podpora kvality výuky ve třídě u pedagogů ZŠ – externí mentoring
4.11. Podpora kvality práce ředitele ZŠ – koučování
4.12. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
4.13. Tandemová výuka na ZŠ
4.14. Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv
4.15. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce
4.16. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti inkluze

5. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
5.1. Čtenářský klub pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem
5.2. Čtenářský klub pro žáky ZŠ
5.3. Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ ohrožené
5.4. Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ
5.5. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

6. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ
6.1. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Seznam šablon pro speciální ZŠ

4.2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (i zaměřené na inkluzi) – DVPP v rozsahu 20
4.3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 40 hodin
4.4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 40
4.5. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 60 hodin
4.6. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 60
4.7. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin
4.8. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80
4.9. Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné spolupráce pedagogů ZŠ –
4.12. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
4.14. Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv

5.1. Čtenářský klub pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem
5.3. Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ ohrožené školním

6.1. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Seznam šablon pro speciální MŠ

2.2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – individuální
2.3. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – týmový
2.4. Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
2.5. Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných
2.6. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

3.3. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018