2K Consulting

social1 social2  social4

Seminář: GDPR – ochrana osobních údajů – nové nařízení EU

Seminář: GDPR – ochrana osobních údajů – nové nařízení EU

Dne 29. srpna 2017 proběhl v prostorách BEA centra Olomouc seminář týkající se nového nařízení EU na ochranu osobních údajů. Semináře, který byl určen pro zástupce obcí a měst v Olomouckém kraji a také pro ředitele základních a mateřských škol, se zúčastnilo více než 30 lidí.

S veškerými změnami, které s sebou nové nařízení EU přinese, seznámila účastníky semináře Mgr. Eva Škorničková, právní konzultantka ochrany dat a bezpečnosti IT. V úvodu semináře vysvětlila účastníkům semináře základní důvody vniku nového nařízení a seznámila je s dopadem na agendu měst, obcí i škol. Dalším nosným tématem semináře bylo vysvětlení rozdílů mezi osobními a citlivými údaji, zákonné zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo ve veřejném zájmu a v neposlední řadě podmínky pro nezbytné zpracování souhlasu se zpracováním osobních dat. Důležitou otázkou při ochraně dat je také nutnost uvědomit si, kdo nese zodpovědnost  za implementaci nařízení GDPR v rámci organizace a jaký reálný dopad budou tyto procesy mít  na jednotlivé složky organizace. Z tohoto důvodu je nezbytné přistupovat k problematice ochrany dat komplexně a začít vstupní analýzou stávajícího stavu zpracování osobních údajů.

V závěru semináře se slova ujal Bc. Radek Kubíček, MBA, auditor a projektový manažer, který se orientuje v problematice GDPR a kybernetické bezpečnosti. Zástupce měst a obcí seznámil s možností implementace nařízení GDPR  za pomocí dotačních titulů z EU.

Ukázka ze semináře:


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018