2K Consulting

social1 social2  social4

IROP – aktuální výzvy


Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Mezi tematické cíle projektu patří rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií, snižování energetické náročnosti ekonomiky, omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže, ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství, modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava, fungující sociální systém a boj proti chudobě, zkvalitnění systému vzdělávání a kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce.

 ***

AKTUÁLNÍ VÝZVA

Dne 19. května 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL). Veškeré informace najdete na stránkách strukturálních fondů.

Text výzvy IROP najdete ke stažení ZDE.

Specifika výzvy č. 33 jsou ke stažení ZDE.

Mapa sociálně vyloučených lokalit k dispozici ZDE.

***

V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky (viz Kontakty) a domluvíme se na osobní konzultaci.

 


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018