2K Consulting

social1 social2  social4

Audit podnikatelských subjektů

Audit podnikatelských subjektů je určen zejména pro klienty, kteří mají zákonem stanovenou povinnost ověřit účetní závěrku společnosti auditorem.

 

Předmětem přezkoumání jsou:

 • audit roční účetní závěrky podnikatelských subjektů
 • průběžný audit účetnictví ukončený auditem roční účetní závěrky
 • výpočet a ověřování vypořádacích podílů společnosti
 • výpočet a ověřování likvidačních zůstatků společnosti

Povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem vychází z § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 

Účetní jednotky se zde rozdělují na tři skupiny:

1. splňující minimálně jedno ze tří kritérií:

 • akciové společnosti

2. splňující minimálně dvě ze tří kritérií:

 • ostatní obchodní společnosti (tedy společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosti) a družstva
 • zahraniční osoby podnikající na území ČR
 • fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku
 • fyzické osoby s obratem vyšším než 25 mil. Kč
 • ostatní fyzické osoby vedoucí účetnictví dobrovolně
 • ostatní fyzické osoby – účastníci sdružení, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení vede účetnictví
 • ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá jiný zákon

3. mající povinnost auditu stanoveného ve zvláštním právním předpisu

Kritéria jsou stanovena podle hodnoty aktiv, výše obratu a počtu zaměstnanců. Povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nastává v okamžiku, kdy je těchto kritérií dosaženo nebo jsou již kritéria překročena.

 

Aktiva a obrat

Aktivy se rozumí aktiva celkem jako úhrn aktiv z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3 zákona o účetnictví (tedy rezervy, opravné položky a odpisy) – z rozvahy bereme údaj ve sloupci brutto v prvotním ocenění aktiv. Kritériem je hranice 40 mil. Kč.

Obratem se rozumí čistý obrat, tedy výnosy snížené o prodejní slevy (ty by však již měly při prvotním účtování výnosy snížit tak jako tak, toto ustanovení se zdá nadbytečné) přepočtené na „celorok“, pokud by účetní období netrvalo 12 měsíců. Tento přepočet se stanoví jako výnosy dělené počtem započatých měsíců trvání účetního období a násobené číslem 12. Kritériem je hranice 80 mil. Kč.

 

Počet zaměstnanců

Toto kritérium se týká průměrného přepočteného stavu zaměstnanců, který se má zjistit na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Kritériem pro povinný audit je hranice 50 zaměstnanců.

 

V oblasti auditů podnikatelských subjektů spolupracujeme se společností Inter-Consult, spol. s r.o., která je na trhu od roku 1995 a patří mezi významné a oceňované společnosti v této oblasti.

V případě zájmu o využití našich služeb a více informací nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (viz kontakty) a domluvte si osobní schůzku.


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018