2K Consulting

social1 social2  social4

Audit nestátních neziskových organizací

Povinnosti auditu a zveřejňování  u  nestátních neziskových organizací od 1.1.2016

Na základě základních právních předpisů mají povinnost auditu účetní závěrky a výroční zprávy zejména následující organizace:

  • nadace, jejichž nadační kapitál nebo obrat převyšuje 5 mil. Kč  nebo pokud se podle účetní závěrky rozhoduje o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu nebo o přeměně (§341 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),
  • ústavy, jejichž čistý obrat převyšuje 10 mil. Kč  nebo pokud mu to ukládá zakladatelské právní jednání nebo statut (§415 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),
  • obecně prospěšné společnosti, jejichž výše čistého obratu převyšuje 10 mil. Kč nebo které jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, 1 mil. Kč (§19 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech),
  • účelová zařízení církví, jejichž čistý obrat převyšuje 10 mil. Kč (§16a odst. 5 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností),
  • veřejné výzkumné instituce, všechny bez ohledu na limity (§29 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích),
  • politické strany, všechny bez ohledu na limity (§18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích)

 

Od  1.1.2016 mají nově všechny nestátní neziskové organizace stejně jako i většina dalších účetních jednotek povinnost   auditovat  účetní závěrku a výroční zprávu též v  případě,  že za dvě po sobě jdoucí účetní období překročí dvě z níže uvedených kritérií:

  • aktiva vyšší než 40 mil. Kč
  • roční úhrn čistého obratu vyšší než 80 mil. Kč
  • průměrný počet zaměstnanců vyšší než 50

Tedy pokud nezisková organizace nemá povinnost auditu na základě svého základního právního předpisu a překračuje za rok 2015 alespoň dvě z výše uvedených kritérií a překročí je i za rok 2016, pak bude mít za rok 2016 povinnost auditu účetní závěrky i výroční zprávy, kterou musí dle zákona i účetnictví sestavit. Povinnost auditu podle zákona o účetnictví se zejména dotkne větších spolků nebo církevních organizací či jiných organizací, které doposud povinnost auditu vůbec neměly.

V souvislosti se statutárním, tedy povinným, auditem je třeba upozornit na skutečnost, že v souladu s §17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, smí statutární orgán podepsat smlouvu pouze s auditorem určeným nejvyšším orgánem. To samozřejmě platí pro povinný audit ať již ze zákona o účetnictví nebo dle jednotlivých základních právních předpisů upravující fungování nestátních neziskových organizací.

Od  1.1.2016 současně platí, že auditor bude vydávat jednu zprávu auditora o ověření účetní závěrky i výroční zprávy, nebude již nadále možné bez úprav zprávy vydat tyto zprávy separátně.

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu stanoví některým neziskovým organizacím jejich základní právní předpis. Nicméně od  1.1.2016 stanoví povinnost zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu i zákon o účetnictví, a to pro všechny subjekty zapsané ve veřejném rejstříku. Z nestátních neziskových organizací jde o nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a ústavy, které tuto povinnost měly již doposud, a dále pak o zejména spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, společenství vlastníků jednotek. Organizace zveřejňují uložením do sbírky listin.

Zákon současně stanovuje povinnost jednotkám, které nemají povinnost auditu zveřejnit i účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2014, a to v termínu do  31.3.2016 a účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2015 do 30.11.2017.

 

V případě zájmu o využití našich služeb a více informací nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (viz kontakty) a domluvte si osobní schůzku.


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018