2K Consulting

social1 social2  social4

Audit církví a náboženských společností

AUDIT  církví a náboženských společností

Dle §16a), odst. 5, zákona č. 3/2002 Sb. Výroční zpráva účelového zařízení musí obsahovat:

 • přehled činností  vykonávaných v průběhu předchozího kalendářního roku s uvedením
  vztahu k účelu založení účelového zařízení,
 • účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,
 • výrok auditora k roční účetní závěrce u těch účelových zařízení, u kterých výše čistého obratu překročí 10 miliónů Kč,
 • přehled o peněžních příjmech a výdajích,
 • přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů,
 • vývoj a konečný stav fondů účelového zařízení,
 • stav a pohyb majetku účelového zařízení,
 • úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně
  prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu)
  účelového zařízení,
 • změny zakládací listiny a složení statutárního orgánu účelového zařízení, k nimž došlo v
  průběhu předchozího kalendářního roku,
 • změny zakládací listiny a složení statutárního orgánu účelového zařízení, k nimž došlo v
  průběhu předchozího kalendářního roku.

 

V oblasti auditů církví a náboženských společností spolupracujeme se společností Inter-Consult, spol. s r.o., která je na trhu od roku 1995 a patří mezi významné a oceňované společnosti v této oblasti.

V případě zájmu o využití našich služeb a více informací nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (viz kontakty) a domluvte si osobní schůzku.


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018