2K Consulting

social1 social2  social4

Nabídka služeb v rámci GDPR

V RÁMCI IMPLEMENTACE GDPR NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:

 1. Zpracování vstupního auditu GDPR (GAP analýza) – analýza spočívá ve zmapování způsobu zacházení s osobními údaji ve Vaší společnosti a odhalí (ne) soulad  stavu zpracování osobních údajů s požadavky GDPR.  Audit je realizován jako procesní (zmapování provozní dokumentace v elektronické i fyzické podobě), organizační (oprávněnosti přístupů) a technický (analýza nastavení IT zařízení, nastavení kamerových systémů apod.).
 2. Analýza rizik osobních údajů – slouží k nalezení hrozeb a zároveň Vám ukáže jak určitá rizika eliminovat. Analýzu rizik provádíme se zaměřením na osobní údaje a aplikace, ve kterých se zpracovávají. Následně pak navrhujeme účinná a efektivní opatření k minimalizaci potencionálních škod hrozících informačním aktivům (osobním údajům). Na základě této analýzy pak následně vytvoříme metodiku řízení rizik.
 3. DPIA – (DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT) – provedeme v případě potřeby posouzení vlivu změn při zpracování dat na ochranu osobních údajů.
 4. Tvorba a úprava bezpečnostní dokumentace: 

  A/revize vnitřních směrnic  a pro nakládání s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb.,  a případná kontrola realizovaných opatření  bezpečnostních auditu a audity kybernetické bezpečnosti. GDPR stanovuje nová pravidla pro nakládání s osobními údaji a nová práva subjektu údajů (právo na přístup k osobním údajům, právo na výmaz, právo na omezení zpracování a přenositelnost údajů).

  B/ Pomůžeme Vám vytvořit metodiku pro nakládání s osobními údaji a řešení krizových situací, hlášení bezpečnostních incidentů . Nabídneme Vám vzorovou dokumentaci , kterou poté zapracujete do interních procesů, abyste byli v soulad s GDPR.  Vysvětlíme nové povinnosti správce a zpracovatele  osobních údajů se stanovením právní odpovědnosti za zpracování osobních údajů dle souladu analýzy rizik.

 5. Školení a semináře GDPR – zajistíme Vám školení GDPR pro organizace i jednotlivce .  Toto školení realizujeme formou fyzické účasti i formou e-learningu.  Na závěr školení, které je zakončeno testem složeným z teoretických a praktických otázek, obdrží každý účastník osvědčení o úspěšném absolvování kurzu
 6. Služby pověřence na ochranu osobních údajů (DPO) –  Povinnost  a doporučení jmenovat pověřence ochrany osobních údajů dopadá téměř na všechny organizace.  Naše společnost nabízí odborný tým s praxí v oblasti  ochrany osobních údajů. Více v sekci pověřenec/ poradce.
 7. Zprostředkování certifikovaného dodavatele IT a bezpečnosti v souvislosti s GDPR. 
  Jedním s usnadněním nástrojů administrace a plnění povinností správce a zpracovatele je evidenční software pro nakládání s osobními údaji, vedení registru zpracovatelských činností a evidenci bezpečnostních incidentů a další IT řešení (šifrované úložiště dat, bezpečné zálohování dat, kryptografické prostředky apod).
 8. Odborné konzultace: Máte nějaký problém s implementací GDPR v jednotlivých oblastech ochrany osobních údajů nebo zvláštních kategorií údajů, neváhejte nás kontaktovat.

 

Potřebujete zjistit, nakolik je Vaše organizace v souladu s nařízením GDPR? Vyplňte nezávaznou poptávku a my Vás budeme kontaktovat s nabídkou na míru.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ


2K Consulting s.r.o. © 2015