2K Consulting

social1 social2  social4

Nabídka služeb v rámci GDPR

V RÁMCI IMPLEMENTACE GDPR NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:

 1. Zpracování vstupního auditu GDPR (GAP analýza) – analýza spočívá ve zmapování způsobu zacházení s osobními údaji ve Vaší společnosti a odhalí (ne) soulad  stavu zpracování osobních údajů s požadavky GDPR.  Audit je realizován jako procesní (zmapování provozní dokumentace v elektronické i fyzické podobě), organizační (oprávněnost přístupů) a technický (analýza nastavení IT zařízení, nastavení kamerových systémů apod.).
 2. Analýza rizik osobních údajů – slouží k nalezení hrozeb a zároveň Vám ukáže jakým způsobem určitá rizika eliminovat. Analýzu rizik provádíme se zaměřením na osobní údaje a aplikace, ve kterých se zpracovávají. Následně pak navrhujeme účinná a efektivní opatření k minimalizaci potencionálních škod, které hrozí informačním aktivům (osobním údajům). Na základě této analýzy pak vytvoříme metodiku řízení rizik.
 3. DPIA – (DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT) – provedeme v případě potřeby posouzení vlivu změn při zpracování dat na ochranu osobních údajů.
 4. Tvorba a úprava bezpečnostní dokumentace: 

  A/revize vnitřních směrnic pro nakládání s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., případná kontrola realizovaných opatření  bezpečnostního auditu a audity kybernetické bezpečnosti. GDPR stanovuje nová pravidla pro nakládání s osobními údaji a nová práva subjektu údajů (právo na přístup k osobním údajům, právo na výmaz, právo na omezení zpracování a přenositelnost údajů).

  B/ Pomůžeme Vám vytvořit metodiku týkající se nakládání s osobními údaji, řešení krizových situací a hlášení bezpečnostních incidentů . Nabídneme Vám vzorovou dokumentaci, kterou poté zapracujete do interních procesů, aby byly v souladu s GDPR.  Vysvětlíme Vám nové povinnosti správce a zpracovatele  osobních údajů se stanovením právní odpovědnosti.

 5. Školení a semináře GDPR – zajistíme Vám školení GDPR pro organizace i jednotlivce. Toto školení realizujeme formou fyzické účasti i formou e-learningu.
 6. Služby pověřence na ochranu osobních údajů (DPO). Povinnost jmenovat pověřence, zodpovědného za ochranu osobních údajů, dopadá téměř na všechny organizace. Naše společnost Vám nabízí služby kvalifikovaného týmu. Více v sekci pověřenec/ poradce.
 7. Zprostředkování certifikovaného dodavatele IT a bezpečnosti v souvislosti s GDPR. 
 8. Odborné konzultace – v případě dalších otázek související s agendou GDPR nás neváhejte kontaktovat.

Máte zájem zjistit nakolik je Vaše organizace v souladu s nařízením GDPR? Vyplňte prosím nezávaznou poptávku a my Vás budeme kontaktovat.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018