2K Consulting

social1 social2  social4

Konference a semináře

V návaznosti na spolupráci s některými mikroregiony, městy, obcemi a jinými subjekty,  jsme schopni zajistit semináře  v problematice GDPR.

Ukázka ze semináře pro starosty.

Více o semináři se dočtete zde.

Obsah semináře se týká těchto témat:

Seminář představí novinky, které přináší nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jež nabude účinnosti 25.5.2018. Poskytne informace o tom, jak provést audit nakládání s osobními údaji zaměstnanců, potenciálních zaměstnanců, zákazníků nebo potenciálních zákazníků.

Program semináře:

Základní informace o GDPR

 • principy nařízení
 • osoby, kterých se nařízení týká
 • kategorizace osob, které osobní údaje zpracovávají
 • základní pojmy (správce, zpracovatel)
 • problematika vstupní analýzy, GDPR audity

Zpracování osobních údajů, co je to chráněný osobní údaj ?

 • obecné a zvláštní osobní údaje
 • účel zpracování
 • zákonné důvody zpracování
 • pseudonymizované údaje
 • anonymizované údaje

Povinnosti správce a zpracovatele

 • informační povinnosti
 • usnadňování výkonu práv subjektům údajů
 • povinnost opravit a vymazat osobní údaj
 • omezení zpracování
 • právo vznášet námitky
 • vhodná opatření při zpracování
 • smlouvy mezi správcem a zpracovatelem

Pro více informací kontaktujte GDPR specialisty  v sekci Kontakty.


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018