2K Consulting

social1 social2  social4

Koho se GDPR týká?

Cílové skupiny GDPR, koho se to dotýká?

 • Ředitelé, manažeři
 • Právní poradci a personalisté
 • Správci dat, databází, operátoři
 • Vedoucí IT, bezpečnosti, marketingu
 • Statutární orgány společnosti a prokuristé
 • Úředníci veřejné správy, neziskových organizací
 • Pověřenci pro ochranu osobních údajů | Data ProtectionOfficer (DPO)

 

Nařízení GDPR se vztahuje na tyto  zařízení:

 • Bankovní instituce
 • Obce, města, kraje a jiné úřady
 • Školy a školská zařízení
 • Neziskové organizace
 • Sportovní kluby
 • Velké i malé podniky, živnostníci
 • Eshopy
 • Zdravotnictví (nemocnice, ordinace soukromých lékařů)
 • Knihovny

 

Koho se toto nařízení netýká:

Z působnosti Obecného nařízení jsou vyloučeny činnosti fyzické osoby, při kterých jsou zpracovávány osobní údaje výlučně pro osobní či domácí činnost.

 

 


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018