2K Consulting

social1 social2  social4

Reference GDPR

Vybrané referenční zakázky v oblasti procesního a organizačního auditu na ochranu osobních údajů a kybernetické bezpečnosti pro soulad s nařízením GDPR.

 

Veřejná správa – reference:

Obec Česká Ves – Mikroregion Jesenicko (www.cves.cz)

Realizace:  srpen/ září 2017

Kontaktní osoba:   Ing.  Petr Mudra – starosta obce

 

Město Vidnava – Mikroregion Žulovsko (www.vidnava.cz)

Realizace:   září / říjen 2017

Kontaktní osoba : Bc. Rostislav Kačora – starosta města

 

Obec Bělkovice-Lašťany –  Mikroregion Šternbersko (www.belkovice-lastany.cz)

Realizace:  září / říjen 2017

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Němčic – starosta obce

 

Obec Skrbeň –  MAS Moravská cesta (www.skrben.cz)

Realizace: září / říjen 2017

Kontaktní osoba:  Ing. Tomáš Spurný – starosta obce

 

Obec Široká Niva –  Mikroregion Bruntálsko (www.siroka-niva.cz)

Realizace:  říjen 2017

Kontaktní osoba: Alena Matéová – starostka obce

 

Obsah auditu a služeb spojených s GDPR:

  •  Analýza procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji, dodržování zákona č.101/2000 Sb.,
  • Analýza legislativních opatření pro nakládání s osobními údaji, kontrola provozní dokumentace obce (elektronická, listinná) včetně informovaných souhlasů se zpracováním osobních údajů při výkonu svěřených agend.
  • Analýza stávajících organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů
  • Analýza smluvních vztahů s dodavateli služeb tj. právní analýza
  • Kontrola zabezpečení IT proti úniku osobních údajů dle legislativy č. 181/2014 Sb.
  • Návrhy technických a organizačních opatření GDPR ke snížení rizik pro obec,město  a jejich příspěvkové organizace
  • Vytvoření harmonogramu zavedení ochrany systému osobních dat
  • Návrhy na zpracování analýzy rizik ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, stanovení role zodpovědnosti při nakládání s osobními údaji
  • Návrhy koncepce na vytvoření směrnic a metodik pro nakládání s osobními údaji
  • Představení pracovní náplně pověřence se stanovením odpovědnosti při výkonu této funkce
  • Představení IT aplikací, které jsou nutností pro implementaci GDPR, které jsou certifikované a ověřené MV ČR.
  • Nabídka na školení všech osob podílejících se na zpracování osobních údajů a jejich ochraně

 

Školství – reference:

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace (www.skolabelkovice.cz)

Realizace:   září / říjen 2017

Kontaktní osoba:  Mgr.  Lubomír Sklenář, ředitel školy

 

Obsah auditu a služeb spojených s GDPR:

  • Analýza procesů správy, zpracování a nakládání s osobními údaji, dodržování zákona č.101/2000 Sb.,
  • Analýza legislativních opatření pro nakládání s osobními údaji, kontrola provozní dokumentace  základní a mateřské školy (elektronická, listinná) včetně informovaných souhlasů se zpracováním osobních údajů při výkonu svěřených agend.
  • Analýza stávajících organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů
  • Analýza smluvních vztahů s dodavateli služeb tj. právní analýza
  • Kontrola zabezpečení IT proti úniku osobních údajů dle legislativy č. 181/2014 Sb.
  • Návrhy technických a organizačních opatření GDPR ke snížení rizik pro základní a mateřskou školu
  • Vytvoření harmonogramu zavedení ochrany systému osobních dat
  • Návrhy na zpracování analýzy rizik ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, stanovení role zodpovědnosti při nakládání s osobními údaji
  • Návrhy koncepce na vytvoření směrnic a metodik pro nakládání s osobními údaji
  • Představení pracovní náplně pověřence se stanovením odpovědnosti při výkonu této funkce
  • Představení IT aplikací, které jsou nutností pro implementaci GDPR, které jsou certifikované a ověřené MV ČR.
  • Nabídka na školení všech osob podílejících se na zpracování osobních údajů a jejich ochraně

 

Pro více informací k dalším realizovaným zakázkám  v jiných oblastech  pro komerční subjekty a jiné organizace  se na nás můžete obrátit na  telefonním čísle 775 110 979 nebo na 585 155 100.


2K Consulting s.r.o. © 2015