2K Consulting

social1 social2  social4

Pracovní skupiny a realizační tým

Pracovní skupiny GDPR

Členové našeho realizačního týmu jsou odborníci v oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou řízení rizik, auditní, poradenskou činností a jsou specialisté v ICT. Součástí našeho týmu jsou také odborníci z veřejné správy.

Členové našeho týmu se pravidelně vzdělávají a díky svým znalostem a zkušenostem jsou členy odborných komisí. Tyto komise jsou zároveň poradními orgány pro implementaci GDPR  ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Spolek pro ochranu osobních údajů, z.s. 

  • Komise pro otázky pověřenců ochrany osobních dat
  • Komise pro veřejnou správu
  • Komise pro internetovou reklamu a direct marketing
  • Komise pro otázky zpracování osobních údajů ve zdravotnictví a farmacii

 

Asociace bezpečná škola, z.s.

  • Komise pro GDPR – školy a školská zařízení ČR 

***

Realizační tým

Procesní a organizační GDPR audity, analýzy rizik a další služby v oblasti ochrany osobních údajů; pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Bc. Radek Kubíček, MBA – vedoucí auditor ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti, pověřenec

Mgr. Ivana Tilkeridu – auditorka ochrany osobních údajů, pověřenec

Bc. Pavlína Kovářová – auditorka ochrany osobních údajů

Lenka Mačáková - auditorka ochrany osobních údajů

Ing. Pavel Hořák –  auditor v oblasti kybernetické bezpečnosti  a bezpečnosti , pověřenec

Bc. Jiří Ščigel, DiS. –  auditor v oblasti kybernetické bezpečnosti, pověřenec

Tomáš Gottwald, DiS. – auditor v oblasti kybernetické bezpečnosti, pověřenec

Ing. Ondřej Gelnar – auditor v oblasti kybernetické bezpečnosti, pověřenec

 

Právní poradenství, právní analýzy a další služby:

Mgr. Ondřej Straka, Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Jan Toman, advokátní kancelář


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018