2K Consulting

social1 social2  social4

GDPR ve školách

V RÁMCI IMPLEMENTACE GDPR NABÍZÍME PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ TYTO SLUŽBY:

  1. Zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO = Data Protection Officer) na základě smlouvy o poskytování služeb dle nařízení GDPR. Možné je zajistit i pověřence pro více školských  subjektů.  Poveřenci mají odbornou kvalifikaci a praxi v oblasti ochrany osobních údajů, práva a oblasti IT.
  2. Zpracování vstupní analýzy tj. GDPR auditu (provozní dokumentace + kybernetická bezpečnost) + datová inventura = detailní analýza stavu. V případě kontroly, či konfrontace ze strany ÚOOÚ jsou výstupy z auditu pro kontrolovanou organizaci rovněž důkazní materiál o zahájení implementace GDPR.
  3. Poradenství při tvorbě procesů v souladu s normou GDPR
  4. Zpracování dokumentace a vnitřních směrnic k GDPR (vnitřní směrnice pro nakládání s osobními údaji apod.)
  5. Školení GDPR pro pracovníky a managment  formou fyzické účasti na semináři či formou e-learningu.
  6. Vytvoření metodiky pro nakládání s osobními údaji a řešení krizových situací, hlášení bezpečnostních incidentů
  7. Zpracování analýzy rizik v oblasti ochrany osobních údajů ve vztahu organizace a k zaměstnancům.
  8. Zprostředkování certifikovaného dodavatele ICT v souvislosti s GDPR, zabezpečené uložení dat v souladu s normou GDPR
  9. Odborné konzultace v oblasti práva ochrany osobních údajů
  10. Odborné konzultace v ICT v návaznosti na kybernetickou bezpečnost

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. je členem Asociace Bezpečná škola z.s. Informace o členství jsou k dospozici na stránkách asociace v sekci klíčoví členové a spolupracovníci.

Další informace o implementaci GDPR na školách najdete mj. v rozhovorech s vedoucím auditorem a pověřencem pro ochranu osobních údajů Bc. Radkem Kubíčkem, MBA. Rozhovor pro Asociaci Bezpečná škola k dispozici ve formátu PDF zde, rozhovor pro Učitelské noviny najdete v aktuálním čísle UN (z 5. 12. 2017) nebo na stránkách www.ucitelskenoviny.cz (přímý link na článek).

Další obecnější informace o problematice GDPR nejen ve školách najdete v sekci GDPR na našich stránkách, kde najdete také přehled vybraných referenčních zakázek v oblasti procesního a organizačního auditu na ochranu osobních údajů a kybernetické bezpečnosti pro soulad s nařízením GDPR, které jsme již ve školách realizovali.

V případě zájmu o naše komplexní a nebo doplňkové služby se na nás neváhejte obrátit. Kontakty k dispozici zde.


2K Consulting s.r.o. © 2015