2K Consulting

social1 social2  social4

Čím začít, aneb 11 bodů, na které nesmíme zapomenout

Čím začít, aneb 11 bodů, na které nesmíme při implementaci GDPR zapomenout?

 1. Dokážete specifikovat, které povinnosti vyplývající ze zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jste zanedbávali nebo nedodržovali v plném rozsahu?
 2. Zhodnotili jste stávající stav nakládání s osobními údaji ve Vaší organizaci? Provedli jste vstupní rozdílovou (GAP) analýzu?
 3. Máte již definována organizační, procesní a technická opatření, která jsou nutná pro řádnou implementaci GDPR?
 4. Provedli jste IT audit a audit kybernetické bezpečnosti?
 5. Máte zpracovanou analýzu rizik a zaktualizovanou bezpečnostní dokumentaci?
 6. Máte připraven tzv. registr zpracovatelských činností? Víte, na základě jakých právních požadavků jsou osobní údaje zpracovávány? Jsou souhlasy se zpracováním osobních údajů upraveny tak, aby odpovídaly požadavkům GDPR?
 7. Máte již ujasněno, jakým způsobem budete měnit postupy pro sběr dat a zpracování osobních údajů ve své organizaci / firmě?
 8. Víte, jaký je rozdíl mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů? Máte již připraveny dodatky smluv pro stanovení míry odpovědnosti za zpracování osobních údajů?
 9. Víte o povinnosti jmenovat pověřence a o podmínkách, které je nutné dodržet? Máte možnost jmenovat pověřence v rámci vlastní organizační struktury nebo zvolíte formu externího pověřence?
 10. Víte, jak se vyvarovat sankcí a žalob? Víte, jaké dokumenty bude nutné předložit při kontrole dozorového orgánu?
 11. Jste připraveni na žádosti subjektu údajů na informace nebo na splnění práva na výmaz?

 

V případě, že jste na všechny otázky výše dokázali odpovědět kladně, gratulujeme Vám, jste již připraveni na platnost nařízení GDPR a implementace nařízení ve Vaší organizaci pravděpodobně probíhá úspěšně.

V případě, že si z některým z výše uvedených bodů nedokážete poradit nebo si nejste jisti, neváhejte nás kontaktovat. Nabídku našich služeb najdete zde, nebo nás můžete kontaktovat a domluvit si informační schůzku pro navázání spolupráce nebo nezávislou konzultaci.

 


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018