2K Consulting

social1 social2  social4

Reference

Reference

Společnost 2K Consulting s.r.o. již v průběhu svého působení realizovala více než 100 zakázek pro odvětví veřejné správy i soukromého sektoru. Pro ilustraci uvádíme vybrané zakázky většího rozsahu.

 

AUDITY A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

logoMD_mini Ministerstvo dopravy ČR
Audit systému odměňování zaměstanců příspěvkových organizací (2014)
V rámci vnitřního auditu byla provedena detailní analýza systému odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací  jako je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Správa železnčních dopravních cest (SŽDC) atd.  Součástí analýzy byla také realizace právní analýzy, kdy jsme hodnotili veškeré firemní dokumenty týkají se systému odměňování a porovnávali jsme, nakolik odpovídají současné legislativě. Dále jsme provedli odbornou analýzu vyplacených mezd za předcházející období a porovnávali platové podmínky všech příspěvkových organizací MD ČR, na základě kterých jsme navrhli opatření ke zvýšení motivace zaměstnanců těchto organizací.  Připomínky vyplývající z provedeného auditu byly zapracovány a systém odměňování přispěl k vyšší spokojenosti zaměstnanců.
xxx

IMPLEMENTACE GDPR 

 – kompletní přehled referenčních zakázek najdete v sekci Reference GDPR
Obec Česká Ves – Mikroregion Jesenicko (www.cves.cz), Kontaktní osoba:   Ing.  Petr Mudra – starosta obce

Město Vidnava – Mikroregion Žulovsko (www.vidnava.cz), Kontaktní osoba : Bc. Rostislav Kačora – starosta města

Obec Bělkovice-Lašťany –  Mikroregion Šternbersko (www.belkovice-lastany.cz), Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Němčic – starosta obce

Obec Skrbeň –  MAS Moravská cesta (www.skrben.cz), Kontaktní osoba:  Ing. Tomáš Spurný – starosta obce

Obec Široká Niva –  Mikroregion Bruntálsko (www.siroka-niva.cz), Kontaktní osoba: Alena Matéová – starostka obce

Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany, přísp. org. (www.skolabelkovice.cz), Kontaktní osoba:  Mgr.  Lubomír Sklenář, ředitel školy

 xxx

Vzdělávání a školní servis

ZŠ Nedvědova, Olomouc
Poskytnutí poradenství v oblasti přípravy výběrových řízení a zpracování monitorovacích zpráv
Předmětem zakázky bylo poradenství v oblasti přípravy výběrového řízení na dodavatele zahraničního jazykového pobytu v Anglii, příprava podkladů pro zpracování závěrečných monitorovacích zpráv v rámci výzev č. 56 a č. 57 Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost.  Součástí této zakázky byly odborné konzultace ze strany projektového managementu naší společnosti v souladu s požadavky a ve spolupráci s MŠMT ČR.
 xxx

PR + MARKETING

czechtourism-rgb Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Kompletní zajištění konferencí a seminářů

Předmětem veřejné zakázky bylo realizace a kompletní zajištění konferenčních služeb. V rámci projektu bylo realizováno 13 seminářů pro představení Českého systému kvality služeb, které sloužily k propagaci projektu v jednotlivých krajích a zapojení nových subjektů do projektu. Dále jsme v rámci projektu organizovali 2 konference a 1 tiskovou konferenci. Konference byly realizovány ve spolupráci s Asociací horských středisek a byly věnovány otázkám nezbytných legislativních změn a role státu při rozvoji cestovního ruchu v horských oblastech.  Součástí této zakázky byli také výstupy směřující k novele zákona o podpoře cestovního ruchu v ČR.

 xxx

ORGANIZACE AKCÍ

czechtrade CzechTrade
Organizace akce Meeting Point 2015

Předmětem zakázky byla realizace a organizační zajištění akce Meeting Point CzechTrade 2015. Meeting Point CzechTrade se uskutečnil ve dnech 17. až 18. února 2015 v pražském hotelu Dorint Don Giovanni. Akce byla organizována formou konzultací reprezentantů českých firem s řediteli zahraničních kanceláří. Cílem akce je dát českým podnikatelům možnost poradit se o svých plánovaných exportních aktivitách a rovněž se seznámit se specifiky vzdálených trhů (např. Kolumbie, Chile, Indonésie a Thajsko).  Akce se zúčastnilo více než 400 hostů ze 100 zemí.


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018