2K Consulting

social1 social2  social4

Poradenský a dotační servis


Poradenský a dotační servis pro školy  

Společnost 2K Consulting s.r.o. je poradenská společnost plně připravená plnit Vaše požadavky s cílem poskytnout kompletní služby při realizaci OP VVV a IROP  na  období  2014 – 2020.

Mezi naše klienty patří mateřské, základní, střední, vysoké školy, neziskové organizace v oblasti školství a místní akční skupiny. V období 2007 – 2013 jsme jako poradci realizovali pro základní a střední školy řadu projektů z OP VK. Máme bohaté zkušenosti s realizací projektů – v rámci výzev OP VK jsme realizovali projekty za více než 100 000 000 Kč.

Náš tým profesionálů je složený z projektových manažerů, kteří dřívě působili na MŠMT a mají zkušenosti s OP VK, dále z expertů Národního ústavu vzdělání ČR, vysokých škol a univerzit ČR. Naši externí spolupracovníci jsou také schválenými hodnotiteli v rámci OP VVV a OP Zaměstnanost.

Aktuálně jsme se podíleli i na zpracování žádostí a přípravě krajských akčních plánů a místních akčních plánů vzdělávání.

 

Naše služby pro mateřské, základní, střední a vysoké školy a ostatní instituce:

 • Vyhledání vhodného dotačního zdroje pro konkrétní školské zařízení z Ministersva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jiných dotačních titulů – Visegrádský fond, Norské fondy
 • Konzultace projektového záměru s poskytovatelem veřejné podpory
 • Přizpůsobení projektového záměru kritériím příslušného dotačního programu
 • Kompletní zpracování žádosti o finanční podporu z veřejných zdrojů nebo jejích dílčích součástí
 • Pomoc při zajištění zdrojů spolufinancování projektu v případě potřeby
 • Metodický dohled při realizaci projektu
 • Zpracování podkladů pro výběrová řízení a realizace výběrového řízení
 • Účast na pravidelných poradách členů realizačních týmu projektu (ředitelé, učitelé)
 • Zpracování úvodních, průběžných a závěrečných zpráv monitorujících realizovaný projekt
 • Vytvoření technických , organizačních a dalších věcných podmínek pro realizaci žádostí
 • Vizualizace dokumentace, grafickou úpravu, tisk, vazbu a kompletaci
 • Kontrola úplnosti a správnosti dokumentace
 • Asistence při předkládání žádosti o dotaci na regionálním pracovišti implementační agentury a obsluhu internetové aplikace pro podávání žádosti o dotaci
 • Spolupráce při řešení nedostatků v době od předložení žádosti do ukončení procesu schvalování 

 

V případě zájmu o využití našich služeb nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky (viz Kontakty) a domluvte si osobní schůzku.


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018