2K Consulting

social1 social2  social4

OP VVV – aktuální výzvy


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání se zaměřuje na podporu posunu ke znalostní ekonomice, tj. ekonomice založené na kvalitně vzdělané pracovní síle, využívání špičkových technologií, produkci kvalitních výsledků výzkumu, které se transformují do inovací v praxi a do konkurenční výhody českých firem, podporu kvalitního vzdělávacího systému, jeho transformace, rozvoj jazykového vybavení, využívání ICT, kreativity, podnikavosti a obecně podporu rozvoje klíčových znalostí a dovedností, uplatnění prvků rovných příležitostí ve vzdělávání a inkluzivních opatření, provázanost vzdělání s praxí, podporu zapojení vzdělávacích institucí do širokého partnerství s aktéry trhu práce, ale také s výzkumnými centry, systémovou podporu celoživotního učení, zvyšování dostupnosti a kvality nabídky dalšího obecného, občanského a profesního vzdělávání pro jednotlivce v návaznosti na potřeby trhu práce a společnosti, a to i v oblasti vysoce kvalifikovaných pracovníků.

 ***

AKTUÁLNÍ VÝZVY

Šablony pro SŠ a VOŠ

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 30. listopadu 2016 avíza výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzev, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 20. prosince 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy je do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. září 2017, 14:00.

Avízo výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I – MRR

Avízo výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I – VRR

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

Příloha č. 3 Přehled šablon

Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu

 

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů jsou k dispozici ZDE.

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

***

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV.

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro území MIMO hlavní město Praha je ke stažení ZDE.

Výzva č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I pro území hlavní město Praha je ke stažení ZDE.

Kompletní dokumentace k oběma výzvám je dostupná na stránkách MŠMT.

***

MŠMT ČR dne 7. dubna 2016 vyhlásilo výzvu: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Výzva pro šablony je ke stažení ZDE.

Přehled šablon najdete ZDE.

 ***

Podrobnosti o operačním programu Výzkum, vývoj, vzdělávání jsou ve formátu PDF ke stažení ZDE.

 

Předběžný harmonogram výzev OP VVV 2014-2020 je ve formátu PDF ke stažení ZDE.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky (viz Kontakty) a domluvíme se na osobní konzultaci.


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018