2K Consulting

social1 social2  social4

Dotace pro obce a města


Dotace pro obce a města

Aktuality z legislativy měst a obcí

V rámci nového programovacího období 2014-2020 se budeme zaměřovat na jednotlivé dotační programy. V rámci dotačních programů pro města a obce zpracováváme projektové záměry v těchto oblastech:

  • OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY – Dotace na multifunkční domy, kulturní domy, školy, mateřské školky, jesle, sportovní zařízení, pečovatelské služby, domovy pro seniory, environmentální centra.
  • OBECNÍ INFRASTRUKTURA A VZHLED OBCÍ – Dotace na zlepšení obecní infrastruktury a vzhledu obcí (veřejná prostranství, místní komunikace, chodníky, osvětlení, zeleň atd.).
  • KULTURNÍ DĚDICTVÍ OBCÍ A VENKOVA – Dotace na kulturní památky (např. dotace na opravu kostela, kaplí, historické parky, aleje, památkové zóny včetně studií jejich obnov). Dotace jsou určeny pro obce do 500 obyvatel (žádat však mohou i církve/neziskové organizace).
  • VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA – Dotace na veřejné vodovody, kanalizace a dotace na čističky odpadních vod (ČOV) pro veřejnou potřebu.

 

Pro přehled přinášíme seznam operačních programů, které byly otevřeny v aktuálním čtvrtletí a na které se společnost 2K CONSULTING s.r.o. zaměřuje. V případě zájmu Vám naše společnost zpracuje dotační analýzu k Vašemu projektovému záměru.

  • Operační program Životní prostředí je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, zateplení veřejných budov, snížení energetické náročnosti, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií, sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí. Harmonogram výzev ke stažení zde.

 

  • Integrovaný regionální operační program se zaměřuje na podporu vybraných silnic II. a III. třídy a rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu a podporu oblastí kulturního odvětví, zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách a podpora nízkouhlíkových strategií, rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví, rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj měst a území, rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy, podporu pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí. Harmonogram výzev najdete zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy.

 

  • Operační program Praha – pól růstu ČR, se v hlavním městě zaměřuje mj. na podporu fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce, zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatel Prahy, úsporného a udržitelného využívání zdrojů energií, zajištění trvale možného souladu městského a přírodního prostředí a udržitelné městské mobility. Podpořen je i účinný systém rozvoje a plánování sociálních služeb, odstraňování bariér pro znevýhodněné skupiny obyvatel, zajištění podpory rovných příležitostí mužů a žen v pracovním a rodinném život. Harmonogram výzev ke stažení zde.

 

Kromě dotací pro města a obce realizujeme také poradenství pro mateřské a základní školy. Více informací najdete v sekci Vzdělávání a servis pro školy. Harmonogram výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ke stažení také zde.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky (viz Kontakty) a domluvíme se na osobní konzultaci.


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018