2K Consulting

social1 social2  social4

Studie proveditelnosti


Studie proveditelnosti

Pro každé území obce a měst je důležité se úspěšně a a dlouhodobě rozvíjet. Za asistence odborníků z řady výzkumných sociologických zařízení a univerzit, kteří s námi spolupracují, Vám pomůžeme nastavit Vaše projekty tak, aby fungovaly.

Mezi účinné nástroje pro řízení budoucího rozvoje obce, města či celého regionu patří následující dokumenty. Tyto dokumenty budou v podobě povinné přílohy nezbytnou součástí  žádostí projektů v dalším dotačním období 2014-2020.  Tyto dokumenty jsou důležité kvůli zdůvodnění potřebnosti a zajištění udržitelnosti, kterou vyžaduje Evropská komise.

  • SWOT analýza
  • Integrovaný plán rozvoje města
  • Strategický plán rozvoje obce a měst
  • Komunitní plán sociálních služeb
  • Místní akční plán vzdělávání
  • Krajský akční plán vzdělávání
  • Demografická, případně sociálně-demografická, která je zaměřená na zpracování dotačních titulů pro dotace na mateřské školky, azylové domy, domovy pro seniory a jiné pobytové sociální služby.

 

Zajištění výše jmenovaných dokumentů (nástrojů řízení rozvoje) doporučujeme zejména obcím a městům. V případě zájmu Vám na vyžádání zašleme vzory vypracovaných dokumentů, které jsme realizovali v minulých letech.

 

V případě zájmu o využití našich služeb nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky (viz Kontakty) a domluvíme se na osobní konzultaci.

 


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018