2K Consulting

social1 social2  social4

Personální a mzdový audit


Personální audit

Personální audit představuje účinnou formu získání cenných informací o Vašich personálních zdrojích (zaměstnancích). Výstupy z personálního auditu se dají efektivně využívat při práci a rozvoji nejen lidských zdrojů, ale také optimalizaci a standardizaci procesů firmy. Pomocí personálního auditu lépe poznáte svoje zaměstnance a efektivněji naplníte strategii Vaší společnosti v oblastech rozvoje lidských zdrojů, plánování nebo personální politiky.

Pomocí personálního auditu zjistíte také:

 • jak zvýšit výkon zaměstnanců
 • jak pracovat s klíčovými lidmi
 • jak správně motivovat zaměstnance k efektivní a dlouhodobé spolupráci
 • pracovní vytíženost zaměstnanců

Výsledné efekty personálního auditu:

 • posoudíme objektivní hodnocení práce
 • zpracujeme návrhy změn pracovní náplně zaměstnanců
 • sestavíme optimální organizační strukturu Vaší společnosti
 • zjistíme přesnější nastavení rozvojových potřeb zaměstnanců
 • definujeme osobní či manažerský potenciál zaměstnanců
 • vytvoříme přehlednou mapu firemních procesů
 • zpracujeme vyhodnocení vybraných pracovníků firmy: jejich psychologický profil, schopnosti, dovednosti, zkušenosti, rozvojové potřeby
 • zaručujeme odborný a odpovědný přístup konzultantů

Typy personálních auditů:

 • benchmarking lidských zdrojů
 • zjištění intelektuálního kapitálu firmy i jednotlivců
 • dotazníky spokojenosti zaměstnanců
 • standardy firemní komunikace
 • popis pracovních pozic
 • mystery shopping
 • zjištění efektivity a výkonu zaměstnanců ve vztahu k zastávané nebo zamýšlené pozici
 • zjištění vytíženosti jednotlivých pozic, týmů i jednotlivců
 • zjištění vzdělávacích potřeb ve vztahu k přínosům firemního vzdělání
 • zjištění stavu interpersonální komunikace

Kroky realizace personálního auditu:

 • výběr vhodných metodik pro přípravu auditu
 • průběh vlastního personálního auditu
 • objektivní vyhodnocení zjištění v rámci personálního auditu
 • projednávání výsledků personálního auditu
 • doporučení efektivních opatření pro zlepšení a podpora při jejich přijetí

V rámci celé zakázky personálního auditu zpracováváme audity malého i velkého rozsahu. V rámci komplexních služeb následně provádíme rovněž mzdový/motivační, procesní a organizační audit.

Mzdový audit

Mzdový audit je analýzou rozložení mzdových nákladů, která Vám poskytne informace o efektivnosti Vašeho odměňování.

Kroky realizace mzdového auditu:

 • ohodnocení pracovních funkcí společnosti
 • sběr dat společnosti
 • definice trhu a rozsahu analýzy
 • zpracování výsledné analýzy a návrh doporučení zlepšení

Výstupy mzdového auditu slouží k:

 • zvýšení spokojenosti a motivace zaměstnanců
 • umístění správných lidí na správná místa
 • zjištění potřeb pro osobní i profesní růst zaměstnanců i manažerů
 • zmapování současné atmosféry ve společnosti
 • nastavení individuální formy nepeněžní motivace
 • navržení efektivního rozvoje společnosti

Oblasti řešení mzdových auditů:

 • státní správa
 • výroba
 • strojírenství
 • zdravotnictví
 • sociální služby

Významná reference:
Ministerstvo dopravy ČR – Mzdový audit podřízených organizací Ministerstva dopravy ČR.

logoMD_mini

 

V případě zájmu o využití našich služeb nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky (viz Kontakty) a domluvíme se na osobní konzultaci.


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018