BOZP a PO - 2K Consulting

BOZP a PO

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a v otázkách požární ochrany (PO) po celé ČR. Česká a evropská legislativa obsahuje více než 300 zákonů, vyhlášek a nařízení, které problematiku BOZP a PO zahrnují. Odpovědnost za dodržování platných právních předpisů nese statutární orgán organizace.

Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

► Zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

 

V rámci našich služeb se zaměřujeme na tyto činnosti:

Vstupní audit BOZP a PO

Jedná se o první krok při zlepšování managementu BOZP a PO a řízení bezpečnosti. Vstupní audit BOZP a PO představuje detailní analýzu jednotlivých procesů a stávajícího nastavení systému BOZP a PO. Vstupní audit slouží k identifikaci rizikových činností a pracovišť, k hodnocení zjištěných bezpečnostních rizik a návrhu řešení, jehož výsledkem bude zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Při realizaci vstupního auditu se doporučuje využít externího dodavatele služeb, který může odhalit i skryté nebezpečí, které vedoucí pracovníci při rutinních činnostech nevidí (tzv. rutinní slepota). Vstupní audit se obvykle provádí před zahájením spolupráce.

 

Roční prověrka BOZP

Roční prověrka BOZP je zákonem stanovenou povinností (viz §108, odst. 5, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Konkrétní obsah roční prověrky není zákonem definován, proto se její obsah liší v každé organizaci na základě charakteru její činnosti. Její rozsah pak také závisí na velikosti organizace, počtu zaměstnanců, počtu provozoven nebo počtu zařízení. Na základě vstupního auditu jsme schopni definovat nedostatky a navrhnout kroky, které jsou nutné k jejich odstranění. Přistupujeme individuálně ke každé organizaci, abychom byli schopni odhalit její specifika a navrhnout řešení na míru. Společnost 2K CONSULTING s.r.o. postupuje v souladu se systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001).

 

Školení zaměstnanců

Nabízíme vstupní i opakovaná školení vedoucích pracovníků i řadových zaměstnanců. Zaměřujeme se nejen na školení BOZP a PO odborně způsobilou osobou (OZO), ale také na školení první pomoci, zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, práce ve výškách a další školení dle specifického zaměření. Nabízíme fyzická školení v našem školicím středisku, v místě zvoleném Objednatelem nebo formou e-learningu. Kompletní nabídku aktuálních kurzů najdete na našem e-shopu.

 

Vypracování a revize dokumentace BOZP

Zpracujeme analýzu rizik včetně vyhodnocení dopadů, opatření k jejich eliminaci nebo odstranění, zpracování návrhu na zařazení zaměstnanců do kategorií. Dále nabízíme zpracování předpisů pro poskytování a evidenci osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), pomoc při řešení pracovních úrazů, zavedení knihy úrazů její správnou evidenci, zpracujeme směrnice pro řízení BOZP. Kromě toho nabízíme spolupráci a účast při kontrolách Inspektorátu bezpečnosti práce. V návaznosti na aktuální stav zpracovanosti BOZP a dodržení vhodných postupů jsme schopni dodat také traumatologické plány, provozní řády strojů, zařízení a mechanizace, doporučit jiné pravidelné kontroly a odborné konzultace na pracovišti dle požadavků klienta.

 

Vypracování a revize dokumentace PO

Provádíme vstupní požární prohlídky a roční prohlídly pracovišť, začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí, zpracováváme požárně-poplachové směrnice, požární evakuační plány, dokumentaci ke zdolávání požáru a ostatní nezbytnou dokumentaci dle činnosti organizace v souladu s platnou legislativou.Web probíhá údržbou

Aktuálně nahráváme nový web

Prosíme vás o trpělivost, pokud na webu najdete nějakou chybu. Aktuálně pracujeme a finálních korekturách. Děkujeme za pochopení.

Aktuality

3 nejnovější aktuality

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.

Copyright © 2019 2K Consulting s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.