Audit GDPR - 2K Consulting

Audit GDPR

Naše společnost se věnuje komplexnímu řešení problematiky ochrany osobních údajů, a to především v souvislosti s GDPR (Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) a souvisejícím zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

V rámci implementace GDPR nabízíme tyto služby:

  • Zpracování auditu GDPR – zmapování způsobu zacházení s osobními údaji ve Vaší společnosti a odhalí (ne) soulad  stavu zpracování osobních údajů s požadavky GDPR. Audit je realizován jako procesní (zmapování provozní dokumentace v elektronické i fyzické podobě), organizační (oprávněnost přístupů) a technický (analýza nastavení IT zařízení, nastavení kamerových systémů apod.).
  • Analýza rizik osobních údajů – slouží k nalezení hrozeb a zároveň Vám ukáže jakým způsobem určitá rizika eliminovat. Analýzu rizik provádíme se zaměřením na osobní údaje a aplikace, ve kterých se zpracovávají. Následně pak navrhujeme účinná a efektivní opatření k minimalizaci potencionálních škod, které hrozí informačním aktivům (osobním údajům).
  • Revize vnitřních směrnic a interních předpisů pro nakládání s osobními údaji a jejich případná aktualizace.
  • Příprava a revize bezpečnostní dokumentace
  • Návrh metodiky týkající se nakládání s osobními údaji, řešení krizových situací a hlášení bezpečnostních incidentů. Zavedení postupů pro uplatnění práv fyzických osob v souladu s GDPR.
  • Školení a semináře GDPR – zajistíme Vám školení GDPR pro organizace i jednotlivce. Toto školení realizujeme formou fyzické účasti i formou e-learningu.
  • Služby pověřence na ochranu osobních údajů (DPO). Povinnost jmenovat pověřence, zodpovědného za ochranu osobních údajů, dopadá téměř na všechny organizace. Naše společnost Vám nabízí služby kvalifikovaného týmu. Více v sekci pověřenec/ poradce.
  • Odborné konzultace - v případě dalších otázek související s agendou GDPR nás neváhejte kontaktovat.


Web probíhá údržbou

Aktuálně nahráváme nový web

Prosíme vás o trpělivost, pokud na webu najdete nějakou chybu. Aktuálně pracujeme a finálních korekturách. Děkujeme za pochopení.

Aktuality

3 nejnovější aktuality

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.

Copyright © 2019 2K Consulting s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.