Služby pověřence pro ochranu osobních údajů - 2K Consulting

Služby pověřence pro ochranu osobních údajů

Důležitým úkonem v rámci GDPR  je jmenování tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (anglicky Data Protection Officer). Organizacím, které nemají možnost vytvořit tuto pozici interně v rámci vlastní zaměstnanecké struktury, nabízíme v rámci naší nabídky služby DPO externě. Kromě služby pověřence nabízíme také odborné konzultace poradce pro ochranu osobních údajů.

V rámci výkonu funkce pověřence nabízíme:

Tyto činnosti jsou vykonávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob a zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

 • analýzu a ověřování souladu vnitřních předpisů a procesů s právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů včetně stanovení míry odpovědnosti. Identifikace procesů týkajících se zpracování osobních údajů a vyhodnocení rizik.
 • informační, konzultační a metodickou činnost týkající se ochrany osobních údajů.
 • posouzení dostatečných technických a organizačních opatření v rámci ochrany osobních údajů
 • vydávání stanovisek k navrhovaným opatřením pro zmírnění rizik v oblasti ochrany osobních údajů ve lhůtě do 30 ti dnů. V případě bezpečnostního incidentu do 72 hodin.
 • pravidelnou kontrolu činností a stanovení harmonogramu kontrol včetně sepsání protokolu.
 • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů a pro dozorové úřady
 • pravidelnou komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů ( ÚOOÚ) a Evropským sborem v případě úniku dat a podání žaloby fyzické osoby na právní subjekt.
 • fyzickou účast pověřence na místě v případě kontroly dozorového úřadu a nebo jiných institucí.
 • zajištění pravidelného školení zaměstnanců a statutárních zástupců v oblasti ochrany osobních údajů formou fyzické účasti či formou e-learningu.
 • vyhotovení výroční zprávy o výkonu funkce pověřence
 • zajištění provedení penetračních testů pro IT zařízení, které vedou ke zjištění úniku osobních dat.


Web probíhá údržbou

Aktuálně nahráváme nový web

Prosíme vás o trpělivost, pokud na webu najdete nějakou chybu. Aktuálně pracujeme a finálních korekturách. Děkujeme za pochopení.

Aktuality

3 nejnovější aktuality

Přihlašte se k odběru novinek

Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.

Copyright © 2019 2K Consulting s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.