Města v pasti GDPR

obrázek dokumentu

Města a obce v ČR přistoupily k plnění povinností vyplývajících z oblasti práva na ochranu osobních údajů rozdílně. Odhlédneme-li od těch, které si formálně zajistili pověřence a spoléhají na absenci pokut, dostaneme se k méně početné skupině těch s poctivým přístupem a opravdovou snahou zajistit celou řadu povinností. Těm se ale v mnohých situacích nedaří. V naší praxi často narážíme na neochotu […]

Můžete aktuálně chtít po zaměstnanci údaje o testování a očkování na covid?

Testování ani očkování na covid-19 není v současné době ve firmách povinné. Může i přesto zaměstnavatel vyžadovat od zaměstnance údaje o tom, zda je testovaný či očkovaný? Lze vést databázi takových údajů? Mnoho zaměstnavatelů v současnosti řeší otázku, zda mají právo požadovat po svých zaměstnancích, aby se podrobili testování na přítomnost covidu-19. Dle našeho názoru […]

Obce a školy v Olomouckém kraji získaly prestižní ocenění

Vybrané obce a jejich příspěvkové organizace – základní a mateřské školy, získaly ocenění v oblasti bezpečnosti. Ocenění „Bezpečný úřad“ pro obce a ocenění „Bezpečná organizace“ pro základní školy a mateřské školy převzali na půdě krajského úřadu Olomouckého kraje starostové či tajemníci obcí a ředitelé mateřských a základních škol. Slavnostní akt předávání ocenění „Bezpečný úřad“ pro […]