Vstup do E-learningu

Postaráme se o vaši bezpečnost.

Služby

Jaké služby vám
můžeme nabídnout?

Nabízíme kompletní i jednotlivé služby v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů od mapování procesů zabezpečení těchto údajů, přes úpravu bezpečnostní dokumentace, školení zaměstnanců až po zajištění služby pověřence, či provedení auditu.

Pomůžeme s implementací zákonných požadavků v kyberbezpečnostním prostředí a zajistíme vaší organizaci služby pro splnění požadavků legislativy v ČR a EU.  Spolehlivou pomoc přinášíme organizacím v návaznosti na platnost směrnice NIS 2, kde jsme oporou pro vedení organizací a IT oddělení.

Whisteblowing a ochrana oznamovatele

Naše zkušenosti s COMPLIANCE programy vám budou oporou. Pomůžeme vám nastavit interní funkční systém pro řešení oznámení, zpracujeme vaši dokumentaci, zajistíme osobu v rámci vaší organizace, které byste svěřili funkci řešitele oznámení a proškolíme vaše zaměstnance.

Poskytujeme odborné poradenské služby týkající se vedení spisové služby. Pomůžeme Vám se zpracováním dokumentace dle nových legislativních požadavků, se správným nastavením procesů souvisejících se spisovou službou, skartací a likvidací dokumentů.

Nabízíme jednotlivé i komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a v oblasti požární ochrany (PO).

Součástí naších služeb je projektový a dotační servis, který je zaměřený na řešení problematiky bezpečnosti a životního prostředí, kde umíme zajistit finanční prostředky pro investice v různých oblastech.

Zajišťujeme pravidelná školení týkající se ochrany osobních údajů, GDPR, BOZP, PO, kybernetické bezpečnosti a spisové služby. Naše kurzy probíhají formou fyzické účasti lektora nebo on-line pomocí e-learningu, či webináře.

Partnerská síť zajišťuje prodej našich produktů a služeb v oblasti bezpečnosti a spisové služby. V projektech Bezpečný úřad, Bezpečná organizace a Bezpečná nemocnice již spolupracujeme s řadou firem. 

Projekty

Naše projekty

Bezpečná organizace, Bezpečná nemocnice

Bezpečná organizace a Bezpečná nemocnice jsou projekty, které vznikly s cílem pomáhat organizacím v oblasti bezpečnosti a spisové služby.

Edokumentace.cz

Pro naše klienty jsme vytvořili uživatelskou sekci edokumentace.cz. Jedná se o ucelený soubor informací, aktualit, legislativy a vzorové dokumentace ke stažení.

E-learning

Nabízíme komplexní nabídku vzdělávání v oblasti ochrany osobních údajů, GDPR a spisové služby formou e-learningu.

E-shop pro bezpečnost

Bezpečný úřad

Bezpečný úřad je projekt, který vznikl s cílem pomáhat obcím a krajům v oblasti bezpečnosti a spisové služby.

O nás

Postaráme se o vaši bezpečnost.

Ředitel společnosti Radek Kubíček

Ředitel společnosti, Bc. Radek Kubíček, MBA

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. je certifikovaná poradenská auditní společnost. Již od roku 2013 si úspěšně budujeme jméno v oblasti ochrany osobních údajů, bezpečnosti, spisové služby a archivnictví. V rámci naší činnosti zajišťujeme výkon pověřence pro ochranu osobních údajů a činnost odborně způsobilých osob. Zabýváme se zpracováním auditů, bezpečnostních analýz, poskytováním školení a konzultační činností. Poskytujeme komplexní i jednotlivé služby v oblasti bezpečnosti, které jsou v souladu s právními předpisy ČR a EU. Snažíme se vždy vyhovět individuálním potřebám klienta a hledáme řešení na míru.

let zkušeností
1
spokojených klientů
1 +

Pro koho tu jsme

Pojďme si domluvit
nezávaznou schůzku

aktuality

Nejnovější články