Vstup do E-learningu

Naše projekty

Bezpečná organizace, Bezpečná nemocnice

Bezpečná organizace a Bezpečná nemocnice jsou projekty, které vznikly s cílem pomáhat organizacím v oblasti bezpečnosti a spisové služby.

Spolupráce na tomto projektu přináší odborné znalosti a zkušenosti v rámci ochrany osobních údajů, BOZP, PO, fyzické, objektové a kybernetické bezpečnosti, spisové služby a archivnictví. Pomáháme odhalit a napravit chyby v dokumentacích nebo dopracovat dokumenty související se změnou legislativy a požadavky kontrolních orgánů. Tyto nedostatky mohou vést k závažným bezpečnostním rizikům, stížnostem či žalobám a případným sankcím v řádech statisíců. Přidanou hodnotou spolupráce je také možnost čerpání dotačních finančních příspěvků z EU na zvýšení bezpečnosti a pořízení nových IS pro spisovou službu a digitalizaci.

Výstupem tohoto projektu je získání certifikátu Bezpečná organizace, pro zdravotnická zařízení pak Bezpečná nemocnice.

Bezpečný úřad

Bezpečný úřad je projekt, který vznikl s cílem pomáhat obcím a krajům v oblasti bezpečnosti a spisové služby, kde snižujeme administrativní zátěž, kladenou na obce, města a kraje.

Spolupráce na tomto projektu přináší úřadům odborné znalosti a zkušenosti v rámci GDPR/ ochrany osobních údajů, BOZP, PO, fyzické, objektové bezpečnosti,  kybernetické  a informační bezpečnosti, spisové služby a archivnictví. Pomáháme odhalit a napravit chyby v dokumentacích nebo dopracovat dokumenty související se změnou legislativy a požadavky kontrolních orgánů. Tyto nedostatky, mohou vést k závažným bezpečnostním rizikům, stížnostem či žalobám a případným sankcím v řádech statisíců.

Přidanou hodnotou spolupráce je také možnost čerpání dotačních finančních příspěvků z EU na zvýšení bezpečnosti a pořízení nových IS pro spisovou službu a digitalizaci. Výstupem tohoto projektu je získání certifikátu Bezpečný úřad.

E-learning

Nabízíme komplexní nabídku vzdělávání v oblasti ochrany osobních údajů, GDPR a spisové služby formou e-learningu. Jedná se o plnohodnotnou formu školení, k jehož nesporným výhodám patří fakt, že můžete studovat ve kteroukoliv denní i noční dobu a kdekoliv se to hodí právě Vám. Kurzy jsou rozděleny oborově podle cílových skupin a jsou proloženy příklady z praxe. Každý kurz je zakončen testem. Na základě úspěšného složení testu obdrží absolventi e-learningového kurzu osvědčení o absolvování školení.

Edokumentace.cz

Pro naše klienty jsme vytvořili uživatelskou sekci edokumentace.cz. Jedná se o ucelený soubor informací, aktualit, legislativy a vzorové dokumentace ke stažení, který se týká převážně ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti, spisové služby a archivnictví. Cílem vytvoření uživatelské sekce je úspora času věnovaného administrativě a vytvoření uceleného systému dokumentů, který může klient kdykoliv využít.

E-shop pro bezpečnost

Chcete se dozvědět více o našich projektech?
Obraťte se na nás!