Vstup do E-learningu

Whistleblowing

co přinášíme

Problematikou whistleblowingu, tak jako oblastí ochrany osobních údajů, se zabýváme dlouhodobě a víme, jak ochranu oznamovatelů implementovat tak, abyste se vyhnuli pokutám a sankcím. Zavedením ochrany oznamovatelů do interních procesů pomocí našich služeb vyřešíte oznamovací proces a splníte zákonné požadavky.

Oblasti zaměření

Zpracování dokumentace pro soulad s GDPR
Zajištění služeb a určení příslušné osoby
Zveřejnění povinných informací na webu
Zřízení interního oznamovacího systému
Vypracování vnitřních předpisů a jiné dokumentace
Pravidelné školení zaměstnanců
Nastavení řádného procesu práce s oznámeními
Doporučení mobilních i webových aplikací pro správu oznámení

Doplňující informace

Pro klienty v oblasti GDPR, kde zajišťujeme služby pověřence pro ochranu osobních údajů, platí sleva na poskytování kompletních i jednotlivých služeb v oblasti whistleblowingu.

Zákon na ochranu oznamovatelů č.171/ 2013 Sb., se vztahuje na všechny organizace. Dne 1. 8. 2023 došlo k nabytí účinnosti novely, která zavádí nové povinnosti velkému počtu subjektů.

Společnostem s více než 250 zaměstnanci, povinným subjektům dle AML zákona (advokátní kanceláře, realitní kanceláře, banky apod.) nebo orgánům veřejné moci byla stanovena lhůta k 1. 8. 2023. U společností s 50 až 249 zaměstnanci postačí splnění povinností k 15. 12. 2023.

Poskytujeme kompletní a současně jednoduché řešení whistleblowingu na klíč, které zahrnuje všechny nezbytné právní služby, včetně využití technického nástroje pro podání oznámení, který je v souladu s GDPR a splňuje bezpečnostní standardy kybernetické bezpečnosti dle pravidel a procesů NIS 2.

Věnujeme se komplexnímu řešení problematiky whistleblowingu v souladu se zákonem č.171/ 2023 Sb., o ochraně oznamovatelů  a souladu Zákona č. 281/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s GDPR (Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) a souvisejícím zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a jiných národních a evropských právních předpisů.

 

Kompletní přehled služeb Whistleblowingu

 • Zajištění služeb a určení příslušné osoby se znalostí v oblasti právního poradenství a whistleblowingu, včetně zajištění příslušné osoby na místě v případě kontrol.
 • Zveřejnění povinných informací na webu
 • Zřízení interního oznamovacího systému
 • Zpracování dokumentace GDPR pro zajištění souladu s whistleblowingem
 • Vypracování vnitřních předpisů a jiné dokumentace dle legislativních předpisů v ČR a EU
 • Pravidelné školení zaměstnanců fyzicky, e-learningem nebo webinářem včetně vydání certifikace a osvědčení pro kontrolní orgány
 • Nastavení řádného procesu práce s oznámeními
 • Revize a nastaveních vnitřních směrnic a předpisů dle zákonných požadavků
 • Analýza uzavřených smluv, jejich revize a úprava. Dopracování zpracovatelských smluv a jiných dodatků (NDA) pro používání IS pro sběr dat a oznámení
 • Doporučení testovaných mobilních i webových aplikací pro správu oznámen
 • Konference a semináře zaměřené na whistleblowing
 • Uživatelská sekce GDPR a Whistleblowing
 • Nabízíme odborné konzultace
 • Řešení oznámení a komunikace s Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Pro koho příslušnou osobu zajišťujeme:

 • Obce, města s ekvivalentem více než 10 000 obyvatel
 • Školy a školská zařízení s více než 50 ti zaměstnanci (HPP, DPP, DPČ atd.)
 • Zdravotnická a sociální zařízení s více než 50 ti zaměstnanci (HPP, DPP, DPČ, dobrovolníci atd.)
 • Firmy a výrobní podniky s více než 50 ti zaměstnanci (HPP, DPP, DPČ atd.)

Pro poskytování služeb v oblasti GDPR se zajištěním služeb výkonu činnosti pověřence a příslušné osoby v oblasti whistleblowingu nejsme ve střetu zájmu dle výkladového stanoviska Ministerstva spravedlnosti ČR, tyto činnosti vykonávají vždy na dvě odlišné osoby nezávisle na sobě.

 

Jsme pojištění za případné škody:

Poskytování služeb třetím stranám za úplatu v souvislosti s analýzou a integrací počítačových systémů, včetně navrhování, programování, zpracování dat, poradenství, servis, distribuce, instalace a údržba počítačového hardwaru nebo softwaru a s tím souvisejícího školení.

Zpracování dat (datová centra, hromadné zpracování dat, šifrovací služby, kryjeme i případnou ztrátu dat)

Zaujala vás tato služba? Obraťte se na nás!