Vstup do E-learningu

Kybernetická a informační bezpečnost

co přinášíme

Pomůžeme s implementací zákonných požadavků v kyberbezpečnostním prostředí a zajistíme vaší organizaci služby pro splnění požadavků legislativy v ČR a EU. Spolehlivou pomoc přinášíme organizacím v návaznosti na platnost směrnice NIS 2, kde jsme oporou pro vedení organizací a IT oddělení. Zároveň kromě auditní a poradenské činnosti, nabízíme také odborné konzultace za účelem nákupu a implementace bezpečnostních technologií, HW a SW. Spolehnout se na nás můžete i v oblasti zajištění externího manažera kybernetické bezpečnosti, architekta kybernetické bezpečnosti, auditora kybernetické bezpečnosti. Zkušenosti máme i s plněním role technického dozoru pro přípravu a realizaci výběrových řízení na dodavatele v oblasti ICT.

Oblasti zaměření

Pomoc při řešení kybernetických útoků
Audit kybernetické bezpečnosti a odborné konzultace
Studie proveditelnosti a zpracování dokumentace pro OHA
Komplexní správa IT včetně školení zaměstnanců
Správa serverů a počítačové sítě
Penetrační testy infrastruktury, webových i mobilních aplikací , Wi- Fi sítí atd.
Řešení zabezpečení a bezpečnostní dokumentace v souladu s NIS 2 a GDPR
Obnova a záloha ztracený dat
Spolupráce na technické části veřejných zakázek
Dotační možnosti a zprostředkování pojištění kybernetických rizik
Externí certifikovaný manažer kybernetické bezpečnosti
Externí architekt kybernetické bezpečnosti
Externí certifikovaný auditor kybernetické bezpečnosti
Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti, penetrační testování zaměstnanců

Doplňující informace

V dnešní době čelí velkému nebezpečí kromě počítačů, také stroje, různá zařízení, které jsou automatizovány a napojeny na síť. I to je důvod, proč pro klienty nabízíme IT/ OT bezpečnost, tedy komplexní zajištění bezpečnostní informačních i operačních technologií.

Kybernetické útoky mohou mít dopad na celé organizace, kde se jedná o nedostupnost dat, přes krádeže intelektuálního vlastnictví, až po zastavení výroby, provozu, reputační riziko v případě úniku citlivých a osobních údajů. Škody však mohou být způsobeny na zdraví i životech. Pomůžeme Vám tak vyhodnotit připravenost a odolnost proti odcizení dat.

Snažíme se tak nabízet řešení nejen pro oblast kybernetické bezpečnosti, ale také oblast ochrany osobních údajů, popřípadě vedení spisové služby, jelikož jsou společně vzájemně propojeny. Více informací k službám GDPR naleznete v této sekci.

Naše společnost je již vlastníkem certifikace pro poskytování služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti a připravuje se na certifikaci v návaznosti na novelu zákona o kybernetické bezpečnosti, kde již v tuto chvíli můžeme garantovat, že naše produkty, služby a procesy splňují stanovené bezpečnostní požadavky, pokud jde o ochranu dostupnosti, důvěrnosti a integrity. 

Poskytujeme služby pro obce, školy, nemocnice, sociální zařízení a jiné organizace v rámci celé ČR. Disponujeme kvalifikovanými odborníky pro široké spektrum IT služeb, od kompletní podpory uživatelů, konzultačních služeb, až po správu informačních systémů a souvisejících technologií. Součástí těchto služeb je taktéž dodávka hardwaru a softwaru dle potřeb zákazníků, ať již přímé dodávky či jako součást konkrétních služeb.

Sami se podílíme na spolupráci s výzkumnými organizacemi a vysokými i středními školami.  V rámci využití dotačních možností s IROP 2021 – 2027, které jsou určeny na pořízení HW, SW, vývoj IS, webových i mobilních aplikací dle standardů NUKIB a EU ve spolupráci s našimi partnery pomáháme s dodávkami a realizací služeb pro fyzické zabezpečení, nastavení kontroly systému a přijetí dostatečných organizačních i technických opatření dle norem ISO a jiných autorit. 

Co řešíme pro organizace?

 • Analytické práce v oblasti bezpečnosti 
 • Nástroje pro vysokou dostupnost aplikací (WAF, LB)
 • Vybudování PKI 
 • Emailová brána a infrastruktura
 • Nástroj pro řízení přístupu na síti 
 • Nástroj pro podporu, řízení a zvládání rizik 
 • Skenování zranitelnosti 
 • Realizace perimetrového a centrálních firewallů 
 • Systém pro zálohování dat 
 • Školení zaměstnanců v oblasti řešení bezpečnostních incidentů 
 • Ethickal hacking a jiné produkty a služby

Zaujala vás tato služba? Obraťte se na nás!