Přihlásit se do uživatelské sekce

Kybernetická a informační bezpečnost

co přinášíme

Otázka informační bezpečnosti je s rozvojem technologií a digitálního trhu stále aktuálnější. S přibývajícími kybernetickými útoky a odcizení osobních dat, je na místě, aby každý subjekt vyhodnotil připravenost čelit hackerským útokům.

Oblasti zaměření

Penetrační testy infrastruktury
Penetrační testy webových aplikací
Penetrační testy Wi-Fi sítí
Zavedení systému směřování a kontroly IT pro organizace
Příprava a revize provozní dokumentace
Kontrola účinnosti antivirové ochrany
Kontrola dodržování licenční politiky
Revize bezpečnostní dokumentace v souladu s GDPR
Školení zaměstnanců

Doplňující informace

Ochrana dat a informační infrastruktury by měla dostávat na přední příčky důležitosti při rozvoji jakékoliv státní, nestátní i neziskové organizace nebo podnikatelské subjekty. Zároveň i existují dotační tituly z národních a evropských zdrojů, které můžete čerpat pro oblast kybernetické bezpečnosti.

Audit kybernetické bezpečnosti a zpracování analýzy rizik dle norem ISO v našem případě nabízí i jednotlivá opatření, kde i vyhodnocujeme nastavení systému zabezpečení

► Fyzické zabezpečení – ochrana informací a majetku před krádeží, přírodní katastrofou nebo proti zneužití neoprávněnými osobami. Do této kategorie bychom zařadili fyzické zabezpečení serveru – uzamykatelný rack, zabezpečení serverovny pomocí alarmu, kamerového systému nebo pohybových čidel.

► Organizační opatření – nastavení pravidel a bezpečnostních principů pro práci uživatelů v počítačové síti, definování uživatelských oprávnění a svěření do správy jednotlivých elektronických zařízení včetně využívání a pravidelné změny bezpečných hesel apod.

Technická opatření – zajištění dostupnosti prvků infrastruktury v maximální možné míře, nastavení aktualizací a záloh systémů, antivirových a firewallových programů, likvidace dat, nastavení ISO norem a dalších bezpečnostních standardů, penetrační testování.

V rámci portfolia služeb společnosti nabízíme audity kybernetické a informační bezpečnosti, služby penetračních testerů, vzdělávání a školení pracovníků v oblasti bezpečné práci na internetu a v počítačové síti. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Zaujala vás tato služba? Obraťte se na nás!