Vstup do E-learningu

Spisová služba

co přinášíme

Poskytujeme odborné poradenské služby týkající se vedení spisové služby. Pomůžeme Vám se správným nastavením procesů souvisejících se spisovou službou, skartací a likvidací dokumentů a proškolíme Vás a Vaše zaměstnance. Naše služby poskytujeme v souladu s platnými právními předpisy o spisové službě a archivnictví a v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a se zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Oblasti zaměření

Audit spisové služby a archivnictví
Analýza stavu spisové služby dle platné legislativy
Nastavení procesů pro vedení spisové služby v elektronické i listinné podobě
Příprava podkladů pro skartaci a likvidaci dokumentů
Pomoc se zavedením elektronického systému evidence spisové služby v hlavních a příručních spisovnách.
Zajištění školení v oblasti spisové služby a archivnictví (zákonné předpisy, jmenné rejstříky, digitalizace a jiné).
Poradenství a odborné konzultace v oblasti spisové služby
Příprava provozní a bezpečnostní dokumentace v souladu s GDPR a kybernetickou bezpečností

Doplňující informace

Kompletní přehled služeb

 • Audit spisové služby a archivnictví
 • Analýza stavu spisové služby dle platné legislativy
 • Nastavení procesů pro vedení spisové služby v elektronické i listinné podobě
 • Příprava podkladů pro skartaci a likvidaci dokumentů, popřípadě převzetí dokumentů Státními okresními archivy
 • Využití dotačních možností v rámci vedení spisové služby v rámci IROP 2021-2027
 • Představení nástrojů pro digitalizaci spisů, kronik a jiné dokumentace k trvalému uložení do archivu organizace
 • Příprava provozní a bezpečnostní dokumentace pro oblast vedení spisové služby v souladu s GDPR a kybernetickou bezpečností
 • Mapování rozsahu listinné i elektronické evidence, způsobu archivace dokumentů v hlavní a příruční spisovně
 • Revize a příprava dokumentace pro případ bezpečnostního incidentu v podobě ztráty dokumentů, spisu nebo hackerského útoku, kdy dojde ke ztrátě dat.
 • Pomoc se zavedením elektronického systému evidence spisové služby v hlavních a příručních spisovnách.
 • Zajištění školení v oblasti spisové služby a archivnictví (zákonné předpisy, jmenné rejstříky, digitalizace, kybernetická bezpečnost a jiné).
 • Semináře zaměřené na spisovou službu a archivnictví
 • Poradenství a odborné konzultace v oblasti spisové služby
 • Součinnost při kontrole z místně příslušného archivu.

V rámci našich služeb Vám pomůžeme s nastavením procesů pro vedení spisové služby v elektronické a listinné podobě v rámci digitalizace služeb dle zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, zákona č.12/2020 o právu na digitální služby.

Doporučíme Vám certifikovaného a kvalitního dodavatele Informačních systémů spisové služby, který musí mít atestovaný elektronický systém spisové služby dle zákona č.261/2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.

Zaujala vás tato služba? Obraťte se na nás!