Vstup do E-learningu

Spisová služba

co přinášíme

Poskytujeme odborné poradenské služby týkající se vedení spisové služby. Pomůžeme Vám se zpracováním dokumentace dle nových legislativních požadavků, se správným nastavením procesů souvisejících se spisovou službou, skartací a likvidací dokumentů, včetně doporučení na dodavatele elektronické spisové služby. Školení pro zaměstnance máme formou e-learningu.

Oblasti zaměření

Audit spisové služby a archivnictví
Analýza stavu spisové služby dle platné legislativy
Nastavení procesů pro vedení spisové služby v elektronické i listinné podobě
Příprava podkladů pro skartaci a likvidaci dokumentů
Pomoc se zavedením elektronického systému evidence spisové služby v hlavních a příručních spisovnách.
Zajištění školení v oblasti spisové služby a archivnictví (zákonné předpisy, jmenné rejstříky, digitalizace a jiné).
Poradenství a odborné konzultace v oblasti spisové služby
Příprava provozní a bezpečnostní dokumentace v souladu s GDPR a kybernetickou bezpečností

Doplňující informace

Kompletní přehled služeb

 • Audit spisové služby a archivnictví
 • Analýza stavu spisové služby dle platné legislativy
 • Nastavení procesů pro vedení spisové služby v elektronické i listinné podobě
 • Příprava podkladů pro skartaci a likvidaci dokumentů, popřípadě převzetí dokumentů Státními okresními archivy
 • Využití dotačních možností v rámci vedení spisové služby v rámci IROP 2021-2027
 • Představení nástrojů pro digitalizaci spisů, kronik a jiné dokumentace k trvalému uložení do archivu organizace
 • Příprava provozní a bezpečnostní dokumentace pro oblast vedení spisové služby v souladu s GDPR a kybernetickou bezpečností
 • Mapování rozsahu listinné i elektronické evidence, způsobu archivace dokumentů v hlavní a příruční spisovně
 • Revize a příprava dokumentace pro případ bezpečnostního incidentu v podobě ztráty dokumentů, spisu nebo hackerského útoku, kdy dojde ke ztrátě dat.
 • Pomoc se zavedením elektronického systému evidence spisové služby v hlavních a příručních spisovnách.
 • Zajištění školení v oblasti spisové služby a archivnictví (zákonné předpisy, jmenné rejstříky, digitalizace, kybernetická bezpečnost a jiné).
 • Semináře zaměřené na spisovou službu a archivnictví
 • Poradenství a odborné konzultace v oblasti spisové služby
 • Součinnost při kontrole z místně příslušného archivu.

V rámci našich služeb Vám pomůžeme s nastavením procesů pro vedení spisové služby v elektronické a listinné podobě v rámci digitalizace služeb dle zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, zákona č.12/2020 o právu na digitální služby.

Doporučíme Vám certifikovaného a kvalitního dodavatele Informačních systémů spisové služby, který musí mít atestovaný elektronický systém spisové služby dle zákona č.261/2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.

Zaujala vás tato služba? Obraťte se na nás!