Vstup do E-learningu

Členství v odborných organizacích

Společnost 2K CONSULTING s.r.o., svým složením realizačního týmu interních zaměstnanců a externistů má aktivní zastoupení v pracovních skupinách, které velmi intenzivně spolupracují s kontrolními orgány ČR a EU, orgány státní a veřejné správy, odborně zaměřenými institucemi. 

Snažíme se zvýšit povědomí o různých tématech, které publikujeme nejen na odborných konferencích, ale také v naší sekci aktuality. Podílíme se na úpravě, harmonizaci a koordinaci pravidel výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů, manažera kybernetické bezpečnosti, whistleblowera, odborně způsobilých osob v oblasti bezpečnosti atd. 

Kromě toho, je nám blízká také společenská odpovědnost a podpora charitativních projektů, kde se angažujeme nejen materiální, ale také finanční podporou a zapojením do různých aktivit. 

 

Asociace pověřenců České Republiky se snaží zvýšit úroveň ochrany osobních údajů, posílit práva subjektů údajů, jakož i ochranu zájmů osob odpovědných za správu či zpracování osobních údajů a rozvíjet informační bezpečnost. Podílíme se na úpravě, harmonizaci a koordinaci pravidel výkonu činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Primárním cílem Asociace je sjednocení pravidel a postupů v oblasti poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů na území České republiky a zvýšení úrovně ochrany osobních údajů. Zároveň je naším cílem upravit, harmonizovat a kontrolovat pravidla výkonu služeb poskytovaných pověřenci pro ochranu osobních údajů v rámci veřejné správy.  Organizace velmi úzce spolupracuje s Úřadem na ochranu osobních údajů ČR a NUKIB.

 

Spolek pro ochranu osobních údajů sdružuje pověřence pro ochranu osobních údajů a další profesionály zabývajících se zpracováním a ochranou osobních údajů v soukromém sektoru, samosprávě a veřejné správě.

Spolek pro ochranu osobních údajů je zakládajícím členem European Federation of Data Protection Officers.  Organizace spolupracuje v oblasti metodické, legislativní a publikační s Úřadem pro ochranu osobních údajů ČR, NUKIB, DIA a jinými odbornými a mezinárodními institucemi. 

Zastoupení máme v pracovních skupinách pro oblast veřejné a státní správy, školství a volný čas, zdravotnictví. 

 

Český institut manažerů informační bezpečnosti-ČIMIB je profesní sdružení, které si klade za cíl sdružovat odborníky z oblasti informační bezpečnosti. Od svého založení v roce 2007 ČIMIB realizoval řadu úspěšných konferencí i kulatých stolů a stal se uznávaným sdružením v oblasti kybernetické bezpečnosti.

 

Spolupráce s

Evropský institut pro bezpečnost a životní prostředí se zabývá problematikou bezpečnosti a obrany na domácí i zahraniční úrovni, včetně řešení problematiky životního prostředí v ČR a zahraničí ve vztahu k ochraně ovzduší, vody, řešení problematiky obnovitelných zdrojů, energetiky, elektromobility…

Tým se skládá z odborníků s různorodými dovednostmi a zkušenostmi, se zaměřením na tyto oblasti bezpečnosti, kde spolupracujeme se členy těchto pracovních skupin:

  • Ochrana osobních údajů (GDPR) a whistleblowing
  • Kybernetická a informační bezpečnost 
  • Ochrana měkkých cílů, kritické a sportovní infrastruktury 
  • Krizové řízení, mimořádné události a katastrofy 

S organizací dále spolupracujeme na publikační a osvětové činnosti, včetně spolupořádání odborných konferencí, seminářů, kulatých stolů, včetně zajištění zahraničních exkurzí za partnery ve veřejném a soukromém sektoru v oblasti výzkumu, vědy a inovace. Zároveň organizace spolupracuje s kontrolními orgány za účelem mapování implementace legislativních předpisů v organizacích, shromažďování a analýze novinek a dostupných informací, vydávání odborných stanovisek, monitoring a ověření kvality poskytovatelů služeb a produktů v oblasti bezpečnosti a životního prostředí. 

 

Jsme hrdými členy těchto organizací

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR je největší profesní asociace s tradicí od roku 1990, jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.

Okresní hospodářská komora Olomouc. Naše vizitka společnosti jako člena OHK je zde: vizitka 2K CONSULTING s.r.o

Asociace malých a středních podniků nám umožňuje poskytovat služby a nabízet produkty za výhodných podmínek AMPS ČR.