Vstup do E-learningu

BOZP+PO

co přinášíme

Nabízíme jednotlivé a komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a v oblasti požární ochrany (PO). Česká a evropská legislativa obsahuje více než 300 zákonů, vyhlášek a nařízení, které se zabývají problematikou BOZP a PO.

Oblasti zaměření

Vstupní audit BOZP a vyhodnocení nastavených procesů
Vstupní audit PO a vyhodnocení nastavených procesů
Vyhledávání a analýza rizik
Trvalý servis, podpora a správa požární ochrany
Periodická požární hlídka včetně zápisu
Roční prověrka BOZP, protokoly o provedení a jejich evidence
A další služby

Doplňující informace

Kompletní přehled služeb BOZP

 • Vstupní audit BOZP a vyhodnocení nastavených procesů
 • Vyhledávání a analýza rizik
 • Trvalý servis, podpora a správa bezpečnosti práce na pracovištích klienta
 • Roční prověrka BOZP, protokoly o provedení a jejich evidence
 • Vypracování a revize směrnic BOZP dle platné legislativy
 • Kategorizace prací
 • Provozní řády a jiné vnitřní předpisy
 • Kontrola pracovně lékařské péče
 • Řešení pracovních úrazů, včetně asistentce při řešení a likvidaci pojistných událostí
 • Zastupování před kontrolními orgány (OIP, ČSI, KHS, ÚOOU)
 • Vypracování a revize dokumentace BOZP-HOME OFFICE, kamerové systémy
 • Školení BOZP prezenční formou nebo formou e-learningu
 • Služby koordinátora BOZP na staveništi
 • Ostatní a další služby spojené s výkonem OZO

 

Kompletní přehled služeb PO

 • Vstupní audit PO a vyhodnocení nastavených procesů
 • Trvalý servis, podpora a správa požární ochrany
 • Periodická požární hlídka včetně zápisu
 • Vypracování, revize, doplnění dokumentace – PO – Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany dle platné legislativy, Požární poplachové směrnice, Požární evakuační plán, Operativní plán, Operativní karta, Požární řád, Požární kniha, Řád ohlašovny požáru, bezpečnostní listy a dokumentace dle potřeb výrobků a organizace
 • Kontrola technického stavu zařízení
 • Kontrola PBZ – (Požární uzávěry, požární ucpávky, nouzové osvětlení, požární žebříky)
 • Školení PO, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.
 • Ostatní a další služby spojené s výkonem OZO

 

Preventivní požární prohlídky a kontroly

Preventivní požární prohlídky se provádějí v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce, v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, nejméně jednou za 6 měsíců.

Zaujala vás tato služba? Obraťte se na nás!