Vstup do E-learningu

Fyzická a objektová bezpečnost

co přinášíme

Vzhledem k našemu specializovanému portfoliu služeb Vám nabízíme kompletní řešení problematiky fyzické a objektové bezpečnosti včetně ochrany osobních údajů či ochrany před hackerskými útoky. Poskytujeme odborné služby v oblasti fyzické a objektové bezpečnosti pro státní, veřejný i soukromý sektor. V realizačnímu týmu máme externí pracovníky, kteří dlouhodobě působili v bezpečnostních sborech a mají zkušenosti s řešením bezpečnostních incidentů a nácvikovými akcemi mimořádných událostí.

Oblasti zaměření

Bezpečnostní audit
Analýza stávajícího stavu ohrožení měkkého cíle
Nácvik evakuace z pohledu fyzické a požární bezpečnosti
Nastavení bezpečnostních procesů v organizaci a implementace opatření
Zpracování bezpečnostního plánu pro řešení mimořádných událostí
Školení související s kamerovými systémy a jinými prvky užívanými k ochraně osob a majetku
Zpracování bezpečnostních studií, znaleckých posudků a oponentury
Příprava provozní a bezpečnostní dokumentace pro oblast fyzické a objektové bezpečnosti

Doplňující informace

Kompletní přehled služeb

Ochrana měkkých cílů
 • Bezpečnostní audit
 • Analýza stávajícího stavu ohrožení měkkého cíle
 • Využití dotačních možností IROP 2021-2027
 • Analýza a vyhodnocení rizik, identifikace zdrojů hrozeb
 • Stanovení možných způsobů útoku
 • Mapování slabých míst, určení pravděpodobnosti a dopadu útoků
 • Nácvik evakuace z pohledu fyzické a požární bezpečnosti
 • Nastavení bezpečnostních procesů v organizaci, návrhy a implementace opatření
 • Příprava provozní a bezpečnostní dokumentace pro oblast fyzické a objektové bezpečnosti
 • Zajištění školení související s kamerovými systémy a jinými prvky umělé inteligence sloužící k ochraně majetku a osob
 • Zpracování bezpečnostního plánu pro řešení mimořádných událostí
 • Zpracování koordinačního plánu pro zajištění akcí a řešení mimořádných událostí
Fyzická a objektová bezpečnost
 • Bezpečnostní audit
 • Návrh systému krizového řízení
 • Situační analýza a posouzení stávajícího stavu zabezpečení se zaměřením na ochranu majetku, osob a ochranu osobních údajů
 • Zpracování bezpečnostních studií, znaleckých posudků a oponentury
 • Analýza bezpečnostních rizik a návrhy opatření k jejich snížení
 • Příprava, revize a doplnění vnitřních předpisů pro nastavení a dodržování fyzických a organizačních opatření v organizaci
 • Doporučení vhodných bezpečnostních technologií s možností využití dotačních titulů
 • Kontrola režimu služby ostrahy s doporučením na zlepšení bezpečnosti v organizaci
 • Zpracování bezpečnostní dokumentace (vstup a vjezd do objektů a vnitřních prostor, klíčové hospodářství, evidence návštěv a docházky zaměstnanců, kamerový systém)
 • Penetrační testy k prověření zabezpečení objektů proti vstupu cizích osob do budovy, zjištění zranitelnosti a nastavení režimových opatření včetně správného využití kamerového systému

 

Spolupracujeme se všemi bezpečnostními složkami státu. Společně s našimi kolegy se podílíme na tvorbě koncepcí zlepšení bezpečnosti v ČR v souladu s evropskými předpisy.

Ve spolupráci s partnery zajistíme dodávku, montáž, programování, implementaci a servis bezpečnostních technologií dle doporučených bezpečnostních standardů.

 • Alarmy a zabezpečovací systémy (detektor otevření dveří a oken, detektor pohybu a rozbití skla, záplavová signalizace, detektor úniku plynu a CO2, kouřový detektor)
 • Elektronické zabezpečovací systémy na míru
 • Elektronická požární signalizace
 • Přístupové systémy pro společnosti a rodinné domy
 • Docházkové systémy
 • Kamerové systémy

Zaujala vás tato služba? Obraťte se na nás!