Vstup do E-learningu

22. 1. 2024

2K CONSULTING s.r.o. mezi významnými organizacemi pro oblast obrany a bezpečnostního průmyslu ČR

Katalog bezpečnostních a obranných technologií (KBOT) 2023-24, zahrnuje také naše projekty Bezpečný úřad a Bezpečná organizace, které jsou publikovány tak v knize prostřednictvím MZV ČR k dispozici na všech českých zastupitelských úřadech v zahraničí, ale také v odpovídajících strukturách NATO.

Naším členským organizacím v projektech tak zajišťuje medializaci a propagaci nejen v ČR, ale také v zahraničí. Jako příklad dobré praxe, můžeme uvést, že se již v projektech Bezpečný úřad podařilo díky této publikaci najít partnera pro přeshraniční spolupráci (obce, města) nebo v projektu Bezpečná organizace (školy, zdravotnické organizace) partnera pro ERASMUS nebo do oblasti Vědy, výzkum a inovace.

Prostřednictvím MO ČR jsou tyto katalogy k dispozici v potřebných orgánech AČR a použity jako VIP dary zahraničním delegacím nebo při zahraničních cestách. Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu je využívá při jednáních se zahraničními delegacemi, na mezinárodních veletrzích atd. Dále je KBOT k dispozici vojenským a leteckým přidělencům v ČR i zahraničí, hejtmanům krajů, IZS ČR, vybraným vojenským útvarům, vysokým školám a řadě dalších významných institucí, které o něj projevují stále větší zájem.

KBOT je také určen pracovníkům MO ČR, MZV ČR, MPO ČR, MV ČR – Policejní prezidium a HZS ČR, poslancům, senátorům a bezpečnostním tajemníkům krajů. Vysoká prestiž katalogu je doložena úvodními projevy nejvyšších představitelů zainteresovaných státních úřadů a dalších významných institucí z oblasti obrany a bezpečnosti. Hned v úvodu jsou společnosti rozděleny dle oborů, Vy nás naleznete v sekci číslo 8.

Odkaz na katalog

S bezpečností pomůžeme i vaší organizaci. Obraťte se na nás.