Vstup do E-learningu

23. 1. 2024

Jaké povinnosti si musí plnit zaměstnavatel a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jaké povinnosti pro zaměstnavatele a pověřence pro ochranu osobních údajů jsou kladeny ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě kontrol a kdo je může realizovat?

Seznam dokumentů, které je potřeba mít zpracované, zašleme na vyzvání, máme je přehledně zpracované, aby organizace věděla i spojitosti s následnými agendami, které musí řešit:

 1. Pracovní agenda, personalistika, účetnictví 
 2. Whistleblowing – ochrana oznamovatele
 3. BOZP a PO
 4. Webové stránky a sociální sítě 
 5. Spisová služba 
 6. Kybernetická bezpečnost
 7. Další….

Výkon činnosti pověřence realizujeme od roku 2018 v regionálním zastoupení po celé ČR. Za tuto dobu jsme poskytli součinnost naším klientům, v rámci zastupování při kontrolách, kdy náš pověřenec pro ochranu osobních údajů byl také její součástí, aby dané výstupy obhájil a popřípadě předložil i za správce (zaměstnavatele).

V rámci výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů nabízíme. 

V poslední době nám přibývají klienti se zájmem o zajištění služeb výkonu činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů a to nejčastěji z důvodu toho, že jejich jmenovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů neplní povinnosti dle Nařízení GDPR: 

 • Pověřenec s nimi není pravidelně v kontaktu, nezasílá aktuality a dokumenty, které je potřeba zpracovávat v návaznosti na legislativní předpisy ze strany ÚOOU, NUKIB, MV ČR, MŠMT, MPSV, MZ ČR
 • Pověřenec nereaguje na podněty subjektů údajů (fyzické i právnické osoby) e-mailem, telefonicky, datovou schránkou 
 • V případě bezpečnostního incidentu, nepomůže s vyplněním formulářů pro ohlášení bezpečnostního incidentu
 • Pověřenec není k zastižení pro dotazy, přípravu odpovědí, ke školení a jiných povinností, které vyplývají z jeho pracovní náplně, včetně přípravy výroční zprávy atd….

O kontrole činnosti pověřenců ve zprávě ze strany ÚOOU zde.

V případě zájmu o informační schůzku stačí vyplnit dotazník zde: 2kconsulting.cz/poptavka/

S bezpečností pomůžeme i vaší organizaci. Obraťte se na nás.