Vstup do E-learningu

30. 10. 2023

Jindřichův Hradec obhájil prestižní ocenění pro školy a školská zařízení v oblasti bezpečnosti

Statutární město Jindřichův Hradec se v minulých dnech opět dočkalo významného ocenění pro školy a školská zařízení v oblasti bezpečnosti. V průběhu roku 2020 byl spuštěn projekt pod názvem „Bezpečná organizace“, který se zaměřuje na řešení bezpečnostní problematiky v organizacích. Autorem projektu je auditní a poradenská společnost 2K CONSULTING s.r.o., která měla možnost auditovat všechny školské příspěvkové organizace. Výsledkem spolupráce je zjištění, že tyto organizace splňují výstupy pro dozorové orgány, které pro tento rok byly zaměřeny na oblast zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR) a kybernetickou bezpečnost.

Audit pro rok 2023 byl složený z místního šetření a revize provozně-bezpečnostní dokumentace, včetně směrnic a přijatých opatření v oblasti zpracování osobních údajů (GDPR) a kybernetické bezpečnosti. Kromě konzultací se statutárními zástupci příspěvkových organizací proběhlo školení pedagogických a nepedagogických pracovníků. Školení bylo zaměřeno na řešení bezpečnostních incidentů a praktických příkladů.

Projekt Bezpečná organizace úzce spolupracuje s vedením města, škol a školských zařízení a výstupy z jednotlivých organizací konzultujeme s odborem školství, s odborníky pro oblast bezpečnosti, krizového řízení a oddělením IT. Jednotlivé organizace obdrží protokol o kontrole, ve kterém jsou uvedeny konkrétní oblasti, na které se auditoři zaměřili a kontrolovali shodu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů. Výsledkem této dlouhodobé spolupráce je zjištění, že organizace splňují požadavky v oblasti bezpečnosti, stanovené dozorovými orgány.

Získání ocenění Bezpečná organizace bude školám přinášet výhodu v podobě využití ochranné známky a zařazení mezi organizace, které lze považovat za bezpečné z hlediska dodržování bezpečnostních pravidel a standardů, ke kterým se zavázaly.

„Organizace, které toto ocenění obhájily, budeme prezentovat jako příklady dobré praxe na konferencích MŠMT ČR, ČŠI a NPI, protože splňují podmínky, které jsou dány zákonem a k této problematice přistupují zodpovědně. Zároveň věřím, že se do projektu zapojí i další organizace, uvedl na závěr garant projektu, Bc. Radek Kubíček, MBA.

Statutární město Jindřichův Hradec má v plánu spolupráci v rámci projektu rozšiřovat o oblast řešení mimořádných událostí,o implementaci a zavedení elektronické spisové služby a školní matriky, a o realizaci penetračních testů kybernetické, fyzické a objektové bezpečnosti.

Odkaz na článek na webových stránkách Jindřichova Hradce.

Oceněné základní a mateřské školy:

1. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Růžová 39

2. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209

3. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 594

4. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Röschova 1120

Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160

Základní škola Jindřichův Hradec III, Jarošovská 746

Základní škola Jindřichův Hradec IV, Vajgar 592

Základní škola Jindřichův Hradec V, Vajgar 692

Základní škola Jindřichův Hradec VI, Větrná 54

 

 

S bezpečností pomůžeme i vaší organizaci. Obraťte se na nás.