Vstup do E-learningu

27. 4. 2023

Bezpečný úřad jako součást komunálního veletrhu v Olomouci

Rádi bychom vás pozvali na zajímavou květnovou akci, kterou je Komunální veletrh 2023. 

Jedná se o celostátní veletrh s doprovodným programem určený pro starosty, místostarosty, tajemníky úřadů, tajemníky bezpečnostních rad, zastupitele, referenty veřejné správy, ale také ředitele škol a školských zařízení a jiné osoby. 

Součástí veletrhu bude také možnost setkat se s více než 90-ti vystavovateli. 

Záštitu nad touto akcí převzala Asociace krajů České republiky, Spolek pro obnovu venkova České republiky, Unie komunitní energetiky ČR a další odborné instituce. 

Veletrh se koná ve dnech 17.-19. května 2023 na Výstavišti Flora Olomouc. Rádi bychom vám ve stručnosti popsali tři bloky odborné konference, které by pro vás mohly být, z hlediska pracovního postu starostek, starostů a referentů, zajímavé. 

Čtvrteční (18.5.) dopolední blok konference se dotkne například toho, jaké rizika a hrozby číhají na obce a města, jak se stát bezpečným úřadem, jaké budou legislativní změny pro samosprávy, které se chystají v oblasti spisové služby a kybernetické bezpečnosti, a co přesně se bude chtít po obcích s nástupem Digitálně Informační Agentury ČR. Mluvit se bude také o kamerových a jiných zabezpečovacích systémech v hledáčku kontrol, SMART CITY a umělé inteligenci, v praxi obcí a měst.  

Odpolední blok pak bude zaměřený na problematiku energetické bezpečnosti a komunální energetiky, odpadového hospodářství s praxí, jak to funguje i v zahraničí, dotační politiky a jak efektivně provést opravu komunikací a chodníku. Přednáškový blok na závěr obohatí zástupce Národní sportovní agentury s příspěvkem, jak bude fungovat dotační a grantová politika ve spolupráci obcí, měst a spolků. 

Páteční (19. 5.) dopolední blok konference bude věnovaný tomu, jak řešit bezpečnostní incidenty a mimořádné události v obcích, městech a krajích. Jedná se například o zvládání migrační krize, krizovou připravenost, hrozby a aktuální bezpečnostní rizika v republice, rizika mobilních a webových aplikací nebo prevence kriminality ve veřejných budovách a školách, tento blok bude zaměřený i na ředitele škol a školských zařízení. 

Věříme, že si najdete čas a využijete příležitost se osobně setkat na akci, kde v rámci odborné konference vystoupí i zástupci vedení Olomouckého kraje, státních, vládních a odborných institucí. 

Podrobný program celé třídenní akce, další informace a možnost přihlášení naleznete na webových stránkách komunalniveletrh.cz. Při registraci na tomto webu je vstup na veletrh ZDARMA.Doufáme, že pro vás tento veletrh bude přínosný, více informací v příloze ke stažení (odkaz na soubor pdf).

 

Záštita – Ministr životního prostředí Petr Hladík

Záštita – Spolek pro obnovu venkova ČR

Záštita – Asociace krajů České republiky

Záštita – Jiří Hájek

Záštita – Viktor Vojtko

Záštita – Unie komunitní energetiky

S bezpečností pomůžeme i vaší organizaci. Obraťte se na nás.