Vstup do E-learningu

11. 6. 2024

Legislativní novinky ve spisové službě a archivnictví, jak se vyhnout případným pokutám?

V minulých dnech došlo ke školení referentů měst, obcí, škol a školských zařízení v oblasti spisové služby a archivnictví. 

Školení bylo zaměřeno na tyto okruhy:

 • Kybernetická bezpečnost ve spisové službě a splnění požadavků dle NIS 2
 • Ochrana osobních údajů ve spisové službě, na co si dát pozor ve spisové službě při skartaci
 • Povinnosti ze zákona o archivnictví a spisové službě-přehled pokut udělených za rok 2023
 • Jak realizujeme audit v oblasti spisové služby a další postup spolupráce se Státními okresními archivy
 • Spisové služby a atestace eSSL – požadavky na dodavatele spisové služby
 • Systémy zpracovávající informace
 • Nová povinnost automatizovaného zpracování příchozích dokumentů v elektronické podobě (nejen v systémech spisových služeb)
 • Nová povinnost vyhotovování dokumentů ve formátech, které automatizované zpracování umožňují
 • Nová pravidla pro tzv. výběr a předání do archivu podle pravidel stanovených Národním archivem
 • Stanovení pevné hranice mezi eSSL a ostatními informačními systémy
 • Ostatní změny, včetně dopadů na jmenné rejstříky
 • Registr zastupování REZA
 • Přehled organizací, kterým byla udělena ochranná známka Bezpečný úřad a Bezpečná organizace za spisovou službu a archivnictví. 

 

Školení v této oblasti jsme začali již minulý rok na Komunálním veletrhu v Olomouci i ve spolupráci s INSTITUT PRO SPRÁVU DOKUMENTŮ, Z.S.

Máte-li zájem o spolupráci v oblasti zajištění auditu spisové služby, odborné konzultační prohlídky, skartaci dokumentů a nebo chcete více informací k této oblasti, rádi Vám pomůžeme. 


S bezpečností pomůžeme i vaší organizaci. Obraťte se na nás.