Vstup do E-learningu

3. 6. 2024

Město Jindřichův Hradec má za sebou úspěšný audit městského kamerového dohledového systému

Ve spolupráci s vedením Města Jindřichův Hradec a Městské Policie Jindřichův Hradec byla provedena auditní činnost zaměřená na posouzení stavu  bezpečnostní dokumentace a splnění podmínek pro oblast ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti, včetně zpracování nových legislativních požadavků, které jsou kladené podle metodiky ke kamerovým systémům ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Výsledkem auditu jsou také nové návrhy pro informační cedule splňující podmínky provozu kamerového systému v městech a obcích. Jak jste na tom Vy s kamerovým systémem? Audity kamerového systému jsou součástí našeho projektu Bezpečný úřad.

 

S bezpečností pomůžeme i vaší organizaci. Obraťte se na nás.