Vstup do E-learningu

2. 10. 2023

Na mezinárodní konferenci GDPR 2023 vystoupí i odborníci naší společnosti 2K CONSULTING

Další, tentokrát již VII. ročník výroční konference zabývající se zpracováním osobních údajů, nakládáním s daty a kybernetickou bezpečností, se bude konat dne 5.10.2023 opět v Grandium Hotel Prague, Politických vězňů 913/12, 110 00 Praha 1. Jako každý rok se můžete těšit na řadu zajímavých hostů z České republiky i zahraničí a řadu zajímavých odpoledních workshopů. Konferenci opět zahájí předseda ÚOOÚ pan Mgr. Jiří Kaucký. V odpoledním bloku je garantem a vystupujícím tohoto panelu náš vedoucí oddělení pro ochranu osobních údajů a kybernetickou bezpečnost Bc Radek Kubíček, MBA. Ten bude hovořit o procesech nastavení a povinné dokumentace ke kamerovému systému a také o umělé inteligenci, která je aktuální problematikou ve veřejné a státní správě nejen z hlediska ochrany dat, ale také z důvodu narůstajících kybernetických útoků na IT infrastrukturu samospráv.

Program Konference

Pozvánka

S bezpečností pomůžeme i vaší organizaci. Obraťte se na nás.