Vstup do E-learningu

10. 4. 2024

Nabídka školení v oblasti bezpečného využívání umělé inteligence

AI Act

V rámci Evropské unie bude v nejbližší době definitivně schválena první komplexní regulace využití umělé inteligence, tzv. AI Act.

Při činnostech, ve kterých jsou rizika spojené s umělou inteligencí nepřijatelná, bude její využití zakázáno.

Využití umělé inteligence pro další účely bude přípustné. Organizace, které budou AI nástroje vyvíjet, nasazovat na trh, či zavádět do praxe, však budou muset plnit řadu dalších povinností právě proto, aby předešly negativním dopadům do práv lidí. Bude to platit zejména pro tzv. vysoce rizikové oblasti, jimiž budou například:

 • Kritická infrastruktura
 • Školství a vzdělávání
 • Zdravotnictví
 • Výběr a hodnocení zaměstnanců
 • Výkon práva a některé činnosti bezpečnostních orgánů

 

Při vývoji, nasazování a používání AI bude nutné přijmout řadu opatření ke snížení rizik. Tato povinnost bude pro vysoce rizikové AI systémy s největší pravděpodobností platit už od roku 2025, pro další, méně rizikové AI systémy, v následujícím období.

Obsah semináře v oblasti praktického využití umělé inteligence

Naší lektoři z právního a technologického prostředí se zabývají informační a kybernetickou bezpečností. Mají zkušenosti s řešením bezpečnostních incidentů, které v případě využívání umělé inteligence souvisí s ochranou osobních údajů a týká se jich ohlašovací povinnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, NÚKIB a dalších dozorových orgánů. 

Cílem semináře je poskytnout účastníkům hlubší pochopení této oblasti a ukázat praktické využití umělé inteligence. 

Seminář můžeme přizpůsobit pro veřejnou a státní správu, zdravotnická a sociální zařízení, školy a školská zařízení. 

Okruhy: 

 • Umělá inteligence (AI): základní pojmy
 • AI a oblast duševního vlastnictví 
 • Aplikace umělé inteligence v praxi – příležitosti, rizika a hrozby
 • Praktické využití v organizaci – návody, metodiky
 • Nástroje CHAT GPT
 • Legislativa a další směřování AI 
 • Role pověřence pro ochranu osobních údajů a manažera kybernetické bezpečnosti v AI
 • Bezpečnostní incidenty – příklady z praxe, co je potřeba hlásit a komu
 • Sociální a etické aspekty – dopady do soukromí 

V případě zájmu využijte náš poptávkový formulář nebo využijte kontakty, které jsou uvedeny na našich webových stránkách. 

S bezpečností pomůžeme i vaší organizaci. Obraťte se na nás.