Vstup do E-learningu

7. 12. 2023

Národní sportovní agentura ve spolupráci se společností 2K CONSULTING s.r.o., uspořádala odbornou konferenci věnovanou oblasti sportu a bezpečnosti v Olomouci.

Vážení partneři, účastníci a přednášející,

děkujeme vám za vaši účast na odborné konferenci v Olomouci, kterou pořádala společnost 2K Consulting s.r.o., autor projektu Bezpečný úřad a Bezpečná organizace.

Velmi si vážíme partnerství a spolupráce to konkrétně s těmito institucemi: Národní sportovní agentura ČR, Evropský institut pro bezpečnost a životní prostředí, Centrum pro regionální rozvoj, Dům zahraniční spolupráce, Olomoucký kraj, Univerzita Palackého v Olomouci

Témata odborné konference byly zaměřené na dotační politiku pro oblast sportu na celorepublikové, regionální a zahraniční úrovně nejen pro oblast neinvestičních i investičních prostředků, tedy výstavbu a rekonstrukci sportovních hal, bazénů stadionů a jiných zařízení, dále pak na problematiku prevence zdraví, zdravý životní styl sportovců, témata dopingu a pohybové gramotnosti v ČR. Na závěr pro oblast bezpečnosti byly zmíněny povinnosti zřizovatelů a provozovatelů sportovních a dětských hřišť.

Na konferenci dorazilo více než 100 účastníků z řad sportovních oddílů, samospráv, škol a školských zařízení, kteří zmíněnou akci hodnotí velmi pozitivně. Akce v tomto formátu se konala v Olomouckém kraji poprvé.

Na závěr jsme se rozhodli navýšit personální kapacity pro oblast administrativní podpory a poradenství pro oblast veřejných zakázek, dotačního poradenství a zajištění služeb koordinátora BOZP v rámci realizace projektů z Národní sportovní agentury, Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko, Česko- Slovensko, Česko- Sasko, Česko – Bavorsko, Erasmus + sport, jelikož je o tyto projekty ze strany sportovních oddílů a samospráv velký zájem.

V případě zájmu tak využijte kontaktů na našich stránkách.

 

Prezentace od vystupujících, kteří souhlasili s jejich zveřejněním na našich stránkách, si můžete prohlédnout zde:

Dotační výzvy a příležitosti NSA

Technické vybavení sportovišť a dětských hřišť – co vše musíte splňovat jako zřizovatelé a podporovatelé

Podpora aktivit pro rozvoj mládeže – Erasmus + sport, výměnné pobyty, turnaje v zahraničí

Přeshraniční spolupráce Česko – Polsko, dotační výzvy a příklady dobré praxe

Dotační příležitosti a výzvy pro sportovní oddíly Olomouckého kraje na rok 202

Fungování sportovní akademie – Házenkářská akademie Olomouckého kraje z.s

Prevence před zraněním, rehabilitace, triky a tipy pro trenéry a fyzioterapeuty

JUDO integruje – příklad dobré praxe realizace projektů Česko – polské spolupráce

Podpůrné zdravotní prostředky x zakázané látky ve sportu

S bezpečností pomůžeme i vaší organizaci. Obraťte se na nás.