Vstup do E-learningu

14. 9. 2023

Náš tým byl součástí konference CYBERCON 2023 v Brně, kterou pořádá NUKIB

Konference byla koncipovaná jako fórum pro sdílení informací, poznatků a zkušeností specialistů z oblasti kyberbezpečnosti v ČR a ve světě.

Den workshopů

Datum: úterý 12. září 2023

Místo: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (Joštova 218)

Zapojení našich odborníků do workshopů a možností vyzkoušet si praktické řešení problémů a výzev, které přináší kybernetická bezpečnost, a to nejen od expertů NÚKIB je důležitou oblastí, kterou považujeme za důležitou. 

Demonstrace toho, jak široký pojem „kybernetická bezpečnost“ je, a co všechno může v praxi zahrnovat.

Workshopy jsou různorodé a na své si přijdou jak technicky zdatní experti, tak zájemci o strategická či další netechnicky zaměřená cvičení a témata.

 

Den určený pro povinné osoby

Zde budou zveřejněny nejaktuálnější novinky z oblasti regulace a odborné přednášky rozebírající problematiku kybernetické bezpečnosti prakticky, které dopadají orgány podléhající splnění povinností s NIS 2. 

Co účastníkům tento den přinese?

Odborné veřejnosti byly předány novinky z kybernetické bezpečnosti, a to především z oblasti legislativy a regulace, a to vč. představení nového zákona o kybernetické bezpečnosti, který je nyní v legislativním procesu.

Návštěvníci se dozvěděli více o tom, co NÚKIB jakožto ústřední správní orgán pro kybernetickou bezpečnost dělá.

Povinným osobám dle zákona o kybernetické bezpečnosti bylo sdíleno, jak implementovat předpisy do praxe.

 

Policy den

Čeká Vás strategický pohled na různorodé výzvy v kybernetické bezpečnosti, a to ať už z právní oblasti, strategicko-bezpečnostní roviny či výzvy technického rázu.

 

Datum: čtvrtek 14. září 2023

Byla představena a diskutována aktuální témata rezonující v kybernetické bezpečnosti (potažmo obraně, kriminalitě) na národní úrovni.

Přednášeli jak zástupci NÚKIB, tak zástupci ostatních orgánů státní správy, ale i soukromého sektoru a akademie.

Návštěvníkům bylo představeno široké pole témat a problematik, se kterými souvisí a na které dopadá kybernetická bezpečnost.

Více informací z konference včetně novinek, Vám rádi sdělíme na informačních schůzkách, které nabízíme k našim službám v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

 


S bezpečností pomůžeme i vaší organizaci. Obraťte se na nás.