Vstup do E-learningu

14. 8. 2023

Pomáháme nastavením procesů v organizacích a zajištěním souladu s GDPR a Whistleblowingu

Nové legislativní požadavky kladené na organizace, si vyžadují odbornou přípravu a konzultaci, i proto se na nás mohou obracet různé organizace se žádosti o kontrolu, jestli všechny procesy jsou v organizacích v oblasti GDPR a Whistleblowingu v pořádku. 

Jelikož naší pověřenci pro ochranu osobních údajů dokážou uplatnit i zkušenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, v oblasti GDPR tak umíme nastavit, jak správně uchovávat a chránit osobní údaje. Jelikož však oblast GDPR úzce souvisí i s oblasti Whistleblowingu, řešíme tyto věci v souvislostech. 

V rámci projektu Bezpečná organizaceBezpečný úřad umíme vyřešit obě záležitosti zároveň, kde máme rozsáhlý tým odborníků, kteří tyto služby pro klienty zajišťují. Naší zaměstnanci mají dlouholetou praxi ve svých oborech, publikují odborné články a vlastní mezinárodní certifikaci požadovanou pro výkon služeb v těchto oblastech.

Jako příklad dobré praxe, bychom uvedli příspěvkovou organizaci Pardubického kraje LDN Rybitví, kde jsme činnost výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů v oblasti GDPR, rozšířili o poskytování služeb v oblasti Whistleblowingu.

Klienta jsme přebírali v roce 2022 a provedli jsme v oblasti GDPR revizi veškeré dokumentaci, kterou jsme obohatili o nastavení a přijetí opatření pro splnění podmínek NUKIB v oblasti kybernetické bezpečnosti. Úprava dokumentace, byla spojená se školením zdravotnického personálu a zaměstnanců ekonomického úseku včetně vedení managmentu. Nyní následně po znalosti procesů v organizaci, tak umíme nastavit procesy i pro oblast whistleblowingu včetně splnění všech povinností, které souvisí s plněním nové legislativy, včetně úpravy webových stránek a jiných oznamovacích kanálů, které musí být zajištěny. 

Nyní tak zajištujeme dvě oblasti zároveň, když jsme schopni monitorovat legislativní změny v oblasti ochrany osobních údajů a whistleblowingu  a zajišťovat soulad s GDPR po všech stránkách, včetně zastupování klienta v případě kontroly ze strany ÚOOU. 

Kromě neustále podpory naší konzultační linky, kde klientům poskytují podporu pověřenci pro ochranu osobních údajů, příslušné osoby pro oblast whistleblowingu, právní specialisté a experti v oblasti kybernetické bezpečnosti poskytujeme i zázemí v jiných oblastech dotační politiky, které s nastavením procesů COMPLIANCE programů souvisí. 

Na společnost 2K CONSULTING s.r.o, se tak můžete kdykoliv obrátit se svými dotazy a požadavky nejen pro zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, ale také příslušné osoby oznamovatele pro oblast whistleblowingu.  Náš tým přes zkušenosti z oblasti práva, kybernetické bezpečnosti může být nápomocen pro nastavení procesu pro zajištění souladu s NIS 2 a vytvoření ISMS dokumentaci. 

Využijte tak kontakty přímo a nebo svoji poptávku zadejte do poptávkového formuláře.

S bezpečností pomůžeme i vaší organizaci. Obraťte se na nás.