Vstup do E-learningu

Projekt „Bezpečná organizace“ vnímám jako výraznou pomoc. Projekt mi pomohl lépe se zorientovat v povinnostech, které se na nás vztahují v oblasti bezpečnosti, ochrany osobních údajů a spisové služby. Na základě provedeného auditu jsme přijali doporučená opatření, které pozitivně vnímají nejen naši zaměstnanci, ale i veřejnost. Účast v projektu a certifikaci svým kolegům doporučuji, budete mít méně starostí a komplexní řešení problematiky bezpečnosti na školách.